400-8558965-803

(S)-3,4-二羟基丁酸甲酯

( S ) - 3 , 4 - èr qiǎng jī dīng suān jiǎ zhǐ

更新时间:2024-02-04 09:52:43

 • 常用名
  (S)-3,4-二羟基丁酸甲酯
  英文名
  methyl (3S)-3,4-dihydroxybutanoate
 • CAS号
  90414-36-1
  分子量
  134.13000
 • 密度
  N/A
  沸点
  N/A
 • 分子式
  C5H10O4
  熔点
  N/A
 • MSDS
  闪点
  N/A
 • 符号
  信号词
(S)-3,4-二羟基丁酸甲酯 名称
 • 中文名
  (S)-3,4-二羟基丁酸甲酯
 • 英文名
  methyl (3S)-3,4-dihydroxybutanoate
 • 中文别名
 • 英文别名
  methyl (3S)-3,4-dihydroxysuccinate |(3S)-3,4-dihydroxybutyric acid methyl ester |methyl (3S)-3,4-dixydroxybutanoate |(S)-3,4-dihydroxy-butyric acid methyl ester |(S)-methyl-3,4-dihydroxybutanoate |
(S)-3,4-二羟基丁酸甲酯 物理化学性质
 • 分子式
  C5H10O4
 • 分子量
  134.13000
 • 精确质量
  134.05800
 • PSA
  66.76000
(S)-3,4-二羟基丁酸甲酯 安全
 • 海关编码
  2918199090

(S)-3,4-二羟基丁酸甲酯 合成路线

共页

(S)-3,4-二羟基丁酸甲酯 上游产品

(S)-3,4-二羟基丁酸甲酯上游产品 0

  (S)-3,4-二羟基丁酸甲酯 下游产品

  (S)-3,4-二羟基丁酸甲酯下游产品 0

   (S)-3,4-二羟基丁酸甲酯 海关
   • 海关编码
    2918199090
   • 中文概述
    HS: 2918199090. 其他含醇基但不含其他含氧基羧酸(包括其酸酐、酰卤化物、过氧化物和过氧酸及该税号的衍生物). 增值税率:17.0%. 退税率:9.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:30.0%
   • 申报要素
    品名, 成分含量, 用途
   • Summary
    2918199090 other carboxylic acids with alcohol function but without other oxygen function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives。Supervision conditions:None。VAT:17.0%。Tax rebate rate:9.0%。MFN tariff:6.5%。General tariff:30.0%

   在线咨询

   • 试剂咨询
   • 原料咨询
   • 我要销售
   • 我要采购
   • 联系客服

    客服电话

    400-8558965-803

    在线客服

    工作日: 9:00-17:30
   • 购物车

   • 个人中心

   • 手机端

    关注公众号

    APP下载

   • 我要反馈

   • 返回
    顶部