400-8558965-803

N-乙基-4-三氟甲基苄胺

N - yǐ jī - 4 - sān fú jiǎ jī biàn àn

更新时间:2024-06-21 09:29:40

 • 常用名
  N-乙基-4-三氟甲基苄胺
  英文名
  N-Ethyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine
 • CAS号
  90390-12-8
  分子量
  203.20400
 • 密度
  1.122g/cm3
  沸点
  208.3ºC at 760mmHg
 • 分子式
  C10H12F3N
  熔点
  N/A
 • MSDS
  闪点
  79.8ºC
 • 符号
  信号词
N-乙基-4-三氟甲基苄胺 名称
 • 中文名
  N-乙基-4-三氟甲基苄胺
 • 英文名
  N-Ethyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine
 • 中文别名
 • 英文别名
  N-ethyl-[4-(trifluoromethyl)benzyl]amine |N-ethyl-N-[4-(trifluoromethyl)benzyl]amine |N-[4-(trifluoromethyl)benzyl]ethane amine |N-[4-(trifluoromethyl)benzyl]ethanamine |Benzenemethanamine,N-ethyl-4-(trifluoromethyl) |Ethyl[4-(trifluoromethyl)benzyl]amine |
N-乙基-4-三氟甲基苄胺 物理化学性质
 • 密度
  1.122g/cm3
 • 沸点
  208.3ºC at 760mmHg
 • 分子式
  C10H12F3N
 • 分子量
  203.20400
 • 闪点
  79.8ºC
 • 精确质量
  203.09200
 • PSA
  12.03000
 • LogP
  3.20580
 • 折射率
  1.453

N-乙基-4-三氟甲基苄胺 合成路线

共页

N-乙基-4-三氟甲基苄胺 上游产品

N-乙基-4-三氟甲基苄胺上游产品 0

  在线咨询

  • 试剂咨询
  • 原料咨询
  • 我要销售
  • 我要采购
  • 联系客服

   客服电话

   400-8558965-803

   在线客服

   工作日: 9:00-17:30
  • 购物车

  • 个人中心

  • 手机端

   关注公众号

   APP下载

  • 我要反馈

  • 返回
   顶部