400-8558965-803

N-甲基-3-溴苄胺盐酸盐

N - jiǎ jī - 3 - xiù biàn àn yán suān yán

更新时间:2024-02-18 02:02:14

 • 常用名
  N-甲基-3-溴苄胺盐酸盐
  英文名
  N-Methyl-3-bromobenzylamine Hydrochloride
 • CAS号
  90389-51-8
  分子量
  236.53700
 • 密度
  1.358g/cm3
  沸点
  236.3ºC at 760mmHg
 • 分子式
  C8H11BrClN
  熔点
  N/A
 • MSDS
  闪点
  96.7ºC
 • 符号
  信号词
N-甲基-3-溴苄胺盐酸盐 名称
 • 中文名
  N-甲基-3-溴苄胺盐酸盐
 • 英文名
  N-Methyl-3-bromobenzylamine Hydrochloride
 • 中文别名
  3-溴-N-甲基苯甲胺盐酸盐 |
 • 英文别名
  1-(3-bromophenyl)-N-methylmethanamine,hydrochloride |
N-甲基-3-溴苄胺盐酸盐 物理化学性质
 • 密度
  1.358g/cm3
 • 沸点
  236.3ºC at 760mmHg
 • 分子式
  C8H11BrClN
 • 分子量
  236.53700
 • 闪点
  96.7ºC
 • 精确质量
  234.97600
 • PSA
  12.03000
 • LogP
  3.36140
N-甲基-3-溴苄胺盐酸盐 安全
 • 海关编码
  2921499090

N-甲基-3-溴苄胺盐酸盐 合成路线

共页

N-甲基-3-溴苄胺盐酸盐 海关
 • 海关编码
  2921499090
 • 中文概述
  2921499090 其他芳香单胺及衍生物及它们的盐. 增值税率:17.0% 退税率:9.0% 监管条件:无 最惠国关税:6.5% 普通关税:30.0%
 • 申报要素
  品名, 成分含量, 用途
 • Summary
  2921499090 other aromatic monoamines and their derivatives; salts thereof VAT:17.0% Tax rebate rate:9.0% Supervision conditions:none MFN tariff:6.5% General tariff:30.0%

在线咨询

 • 试剂咨询
 • 原料咨询
 • 我要销售
 • 我要采购
 • 联系客服

  客服电话

  400-8558965-803

  在线客服

  工作日: 9:00-17:30
 • 购物车

 • 个人中心

 • 手机端

  关注公众号

  APP下载

 • 我要反馈

 • 返回
  顶部