400-8558965-803

1H-吡咯并[3,2-c]吡啶-2-甲醛

1 H - pǐ kǎ bìng [ 3 , 2 - c ] pǐ dìng - 2 - jiǎ quán

更新时间:2024-03-24 11:57:18

 • 常用名
  1H-吡咯并[3,2-c]吡啶-2-甲醛
  英文名
  1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-2-carbaldehyde
 • CAS号
  630395-95-8
  分子量
  146.146
 • 密度
  1.4±0.1 g/cm3
  沸点
  383.2±22.0 °C at 760 mmHg
 • 分子式
  C8H6N2O
  熔点
  N/A
 • MSDS
  闪点
  188.6±28.8 °C
 • 符号
  信号词
1H-吡咯并[3,2-c]吡啶-2-甲醛 名称
 • 中文名
  1H-吡咯并[3,2-c]吡啶-2-甲醛
 • 英文名
  1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-2-carbaldehyde
 • 中文别名
  1H-吡咯并[3,2-C]吡啶-2-甲醛 |
 • 英文别名
  1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-2-carbaldehyde |1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-2-carboxaldehyde |
1H-吡咯并[3,2-c]吡啶-2-甲醛 物理化学性质
 • 密度
  1.4±0.1 g/cm3
 • 沸点
  383.2±22.0 °C at 760 mmHg
 • 分子式
  C8H6N2O
 • 分子量
  146.146
 • 闪点
  188.6±28.8 °C
 • 精确质量
  146.048019
 • PSA
  45.75000
 • LogP
  -0.30
 • 蒸汽压
  0.0±0.9 mmHg at 25°C
 • 折射率
  1.747

1H-吡咯并[3,2-c]吡啶-2-甲醛 合成路线

共页

1H-吡咯并[3,2-c]吡啶-2-甲醛 上游产品

1H-吡咯并[3,2-c]吡啶-2-甲醛上游产品 0

  1H-吡咯并[3,2-c]吡啶-2-甲醛 下游产品

  1H-吡咯并[3,2-c]吡啶-2-甲醛下游产品 0

   在线咨询

   • 试剂咨询
   • 原料咨询
   • 我要销售
   • 我要采购
   • 联系客服

    客服电话

    400-8558965-803

    在线客服

    工作日: 9:00-17:30
   • 购物车

   • 个人中心

   • 手机端

    关注公众号

    APP下载

   • 我要反馈

   • 返回
    顶部