400-8558965-803

N-(3-甲基苯基)-4-(2-吡啶)-1-哌啶乙酰胺

N - ( 3 - jiǎ jī běn jī ) - 4 - ( 2 - pǐ dìng ) - 1 - pài dìng yǐ xiān àn

更新时间:2024-03-30 11:27:08

 • 常用名
  N-(3-甲基苯基)-4-(2-吡啶)-1-哌啶乙酰胺
  英文名
  N-(3-methylphenyl)-2-(4-pyridin-2-ylpiperidin-1-yl)acetamide
 • CAS号
  630116-49-3
  分子量
  309.40500
 • 密度
  N/A
  沸点
  N/A
 • 分子式
  C19H23N3O
  熔点
  N/A
 • MSDS
  闪点
  N/A
 • 符号
  信号词
N-(3-甲基苯基)-4-(2-吡啶)-1-哌啶乙酰胺 名称
 • 中文名
  N-(3-甲基苯基)-4-(2-吡啶)-1-哌啶乙酰胺
 • 英文名
  N-(3-methylphenyl)-2-(4-pyridin-2-ylpiperidin-1-yl)acetamide
 • 中文别名
 • 英文别名
  2-(4-(pyridin-2-yl)piperidin-1-yl)-N-m-tolylacetamide |N-(3-methylphenyl)-2-[4-(2-pyridinyl)-1-piperidinyl]acetamide |A-412,997 |
N-(3-甲基苯基)-4-(2-吡啶)-1-哌啶乙酰胺 物理化学性质
 • 分子式
  C19H23N3O
 • 分子量
  309.40500
 • 精确质量
  309.18400
 • PSA
  48.72000
 • LogP
  3.79550
N-(3-甲基苯基)-4-(2-吡啶)-1-哌啶乙酰胺 安全
 • 海关编码
  2933990090

N-(3-甲基苯基)-4-(2-吡啶)-1-哌啶乙酰胺 合成路线

共页

N-(3-甲基苯基)-4-(2-吡啶)-1-哌啶乙酰胺 海关
 • 海关编码
  2933990090
 • 中文概述
  2933990090. 其他仅含氮杂原子的杂环化合物. 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:20.0%
 • 申报要素
  品名, 成分含量, 用途, 乌洛托品请注明外观, 6-己内酰胺请注明外观, 签约日期
 • Summary
  2933990090. heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:20.0%

在线咨询

 • 试剂咨询
 • 原料咨询
 • 我要销售
 • 我要采购
 • 联系客服

  客服电话

  400-8558965-803

  在线客服

  工作日: 9:00-17:30
 • 购物车

 • 个人中心

 • 手机端

  关注公众号

  APP下载

 • 我要反馈

 • 返回
  顶部