400-8558965-803

S-6-(叔丁氧基羰基)-5,6-二氢-6H-[1,4]二氮杂革并[6,7,1-hi]吲哚

S - 6 - ( shū dīng yǎng jī tāng jī ) - 5 , 6 - èr qīng - 6 H - [ 1 , 4 ] èr dàn zá gé bìng [ 6 , 7 , 1 - h i ] yǐn duǒ

更新时间:2024-03-22 05:43:26

 • 常用名
  S-6-(叔丁氧基羰基)-5,6-二氢-6H-[1,4]二氮杂革并[6,7,1-hi]吲哚
  英文名
  S-6-(tert-butoxycarbonyl)-5,6-dihydro-6H-[1,4]diazepino[6,7,1-hi]indole
 • CAS号
  345264-15-5
  分子量
  272.34200
 • 密度
  N/A
  沸点
  N/A
 • 分子式
  C16H20N2O2
  熔点
  N/A
 • MSDS
  闪点
  N/A
 • 符号
  信号词
S-6-(叔丁氧基羰基)-5,6-二氢-6H-[1,4]二氮杂革并[6,7,1-hi]吲哚 名称
 • 中文名
  S-6-(叔丁氧基羰基)-5,6-二氢-6H-[1,4]二氮杂革并[6,7,1-hi]吲哚
 • 英文名
  S-6-(tert-butoxycarbonyl)-5,6-dihydro-6H-[1,4]diazepino[6,7,1-hi]indole
 • 中文别名
 • 英文别名
S-6-(叔丁氧基羰基)-5,6-二氢-6H-[1,4]二氮杂革并[6,7,1-hi]吲哚 物理化学性质
 • 分子式
  C16H20N2O2
 • 分子量
  272.34200
 • 精确质量
  272.15200
 • PSA
  34.47000
 • LogP
  3.32990

S-6-(叔丁氧基羰基)-5,6-二氢-6H-[1,4]二氮杂革并[6,7,1-hi]吲哚 合成路线

共页

S-6-(叔丁氧基羰基)-5,6-二氢-6H-[1,4]二氮杂革并[6,7,1-hi]吲哚 上游产品

S-6-(叔丁氧基羰基)-5,6-二氢-6H-[1,4]二氮杂革并[6,7,1-hi]吲哚上游产品 0

  在线咨询

  • 试剂咨询
  • 原料咨询
  • 我要销售
  • 我要采购
  • 联系客服

   客服电话

   400-8558965-803

   在线客服

   工作日: 9:00-17:30
  • 购物车

  • 个人中心

  • 手机端

   关注公众号

   APP下载

  • 我要反馈

  • 返回
   顶部