400-8558965-803

N-苯甲酰基-反式-4-对甲苯磺酰氧基-L-脯氨酸甲酯

N - běn jiǎ xiān jī - fǎn shì - 4 - duì jiǎ běn huáng xiān yǎng jī - L - fǔ ān suān jiǎ zhǐ

更新时间:2024-05-17 22:34:39

 • 常用名
  N-苯甲酰基-反式-4-对甲苯磺酰氧基-L-脯氨酸甲酯
  英文名
  methyl (2S,4R)-1-benzoyl-4-(4-methylphenyl)sulfonyloxypyrrolidine-2-carboxylate
 • CAS号
  31560-21-1
  分子量
  403.44900
 • 密度
  N/A
  沸点
  N/A
 • 分子式
  C20H21NO6S
  熔点
  N/A
 • MSDS
  闪点
  N/A
 • 符号
  信号词
N-苯甲酰基-反式-4-对甲苯磺酰氧基-L-脯氨酸甲酯 下游产品

N-苯甲酰基-反式-4-对甲苯磺酰氧基-L-脯氨酸甲酯下游产品 0

  在线咨询

  • 试剂咨询
  • 原料咨询
  • 我要销售
  • 我要采购
  • 联系客服

   客服电话

   400-8558965-803

   在线客服

   工作日: 9:00-17:30
  • 购物车

  • 个人中心

  • 手机端

   关注公众号

   APP下载

  • 我要反馈

  • 返回
   顶部