400-8558965-803

(3R)-3-甲基-4-[(四氢-2H-吡喃-2-基)氧基]-丁腈

( 3 R ) - 3 - jiǎ jī - 4 - [ ( sì qīng - 2 H - pǐ nán - 2 - jī ) yǎng jī ] - dīng jīng

更新时间:2024-02-06 15:17:34

 • 常用名
  (3R)-3-甲基-4-[(四氢-2H-吡喃-2-基)氧基]-丁腈
  英文名
  (3R)-3-methyl-4-(oxan-2-yloxy)butanenitrile
 • CAS号
  110171-23-8
  分子量
  183.24700
 • 密度
  1.002g/cm3
  沸点
  309.966ºC at 760 mmHg
 • 分子式
  C10H17NO2
  熔点
  N/A
 • MSDS
  闪点
  118.025ºC
 • 符号
  信号词
(3R)-3-甲基-4-[(四氢-2H-吡喃-2-基)氧基]-丁腈 名称
 • 中文名
  (3R)-3-甲基-4-[(四氢-2H-吡喃-2-基)氧基]-丁腈
 • 英文名
  (3R)-3-methyl-4-(oxan-2-yloxy)butanenitrile
 • 中文别名
 • 英文别名
  (3R)-3-METHYL-4-[(TETRAHYDRO-2H-PYRAN-2-YL)OXY]-BUTANENITRILE |(R)-4-(tetrahydro-2-pyranyloxy)-3-methylbutanenitrile |(S)-3-Methyl-4-<(tetrahydropyranyl)oxy>butanenitrile |(R)-3-cyano-2-methyl-1-propanol tetrahydropyranyl ether |(2'RS,3R)-3-methyl-4-(2-tetrahydropyranyloxy)butyronitrile |
(3R)-3-甲基-4-[(四氢-2H-吡喃-2-基)氧基]-丁腈 物理化学性质
 • 密度
  1.002g/cm3
 • 沸点
  309.966ºC at 760 mmHg
 • 分子式
  C10H17NO2
 • 分子量
  183.24700
 • 闪点
  118.025ºC
 • 精确质量
  183.12600
 • PSA
  42.25000
 • LogP
  2.07938
 • 蒸汽压
  0.001mmHg at 25°C
 • 折射率
  1.456
(3R)-3-甲基-4-[(四氢-2H-吡喃-2-基)氧基]-丁腈 安全
 • 海关编码
  2932999099

(3R)-3-甲基-4-[(四氢-2H-吡喃-2-基)氧基]-丁腈 合成路线

共页

(3R)-3-甲基-4-[(四氢-2H-吡喃-2-基)氧基]-丁腈 上游产品

(3R)-3-甲基-4-[(四氢-2H-吡喃-2-基)氧基]-丁腈上游产品 0

  (3R)-3-甲基-4-[(四氢-2H-吡喃-2-基)氧基]-丁腈 下游产品

  (3R)-3-甲基-4-[(四氢-2H-吡喃-2-基)氧基]-丁腈下游产品 0

   (3R)-3-甲基-4-[(四氢-2H-吡喃-2-基)氧基]-丁腈 海关
   • 海关编码
    2932999099
   • 中文概述
    2932999099. 其他仅含氧杂原子的杂环化合物. 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:20.0%
   • 申报要素
    品名, 成分含量, 用途
   • Summary
    2932999099. other heterocyclic compounds with oxygen hetero-atom(s) only. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:20.0%

   在线咨询

   • 试剂咨询
   • 原料咨询
   • 我要销售
   • 我要采购
   • 联系客服

    客服电话

    400-8558965-803

    在线客服

    工作日: 9:00-17:30
   • 购物车

   • 个人中心

   • 手机端

    关注公众号

    APP下载

   • 我要反馈

   • 返回
    顶部