400-8558965-803

N-(叔丁氧羰基)-S-(苯基甲基)-D-半胱氨酸

N - ( shū dīng yǎng tāng jī ) - S - ( běn jī jiǎ jī ) - D - bàn guāng ān suān

更新时间:2024-02-24 06:51:28

 • 常用名
  N-(叔丁氧羰基)-S-(苯基甲基)-D-半胱氨酸
  英文名
  N-Boc-S-benzyl-D-cysteine
 • CAS号
  102830-49-9
  分子量
  311.397
 • 密度
  1.2±0.1 g/cm3
  沸点
  481.2±45.0 °C at 760 mmHg
 • 分子式
  C15H21NO4S
  熔点
  64-65℃
 • 闪点
  244.8±28.7 °C
 • 符号
  信号词
N-(叔丁氧羰基)-S-(苯基甲基)-D-半胱氨酸 名称
 • 中文名
  N-(叔丁氧羰基)-S-(苯基甲基)-D-半胱氨酸
 • 英文名
  N-Boc-S-benzyl-D-cysteine
 • 中文别名
 • 英文别名
  Boc-Cys(Bzl)-OH |D-Cysteine, N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-S-(phenylmethyl)- |Boc-S-benzyl-D-cysteine |L-Cysteine, N-((1,1-dimethylethoxy)carbonyl)-S-(phenylmethyl)- |N-α-t-Boc-S-benzyl-L-cysteine |(2S)-3-benzylsulfanyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid |MFCD00038253 |S-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-D-cysteine |S-Benzyl-N-{[(2-methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}-D-cysteine |S-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-cysteine |S-Benzyl-N-{[(2-methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}-L-cysteine |L-Cysteine, N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-S-(phenylmethyl)- |
N-(叔丁氧羰基)-S-(苯基甲基)-D-半胱氨酸 物理化学性质
 • 密度
  1.2±0.1 g/cm3
 • 沸点
  481.2±45.0 °C at 760 mmHg
 • 熔点
  64-65℃
 • 分子式
  C15H21NO4S
 • 分子量
  311.397
 • 闪点
  244.8±28.7 °C
 • 精确质量
  311.119141
 • PSA
  100.93000
 • LogP
  3.93
 • 蒸汽压
  0.0±1.3 mmHg at 25°C
 • 折射率
  1.554
 • 储存条件
  Store at RT.
N-(叔丁氧羰基)-S-(苯基甲基)-D-半胱氨酸 msds
N-(叔丁氧羰基)-S-(苯基甲基)-D-半胱氨酸 安全
 • 个人防护装备
  Eyeshields;Gloves;type N95 (US);type P1 (EN143) respirator filter
 • 危险品运输编码
  NONH for all modes of transport
 • WGK德国
  3

N-(叔丁氧羰基)-S-(苯基甲基)-D-半胱氨酸 合成路线

共页

N-(叔丁氧羰基)-S-(苯基甲基)-D-半胱氨酸 上游产品

N-(叔丁氧羰基)-S-(苯基甲基)-D-半胱氨酸上游产品 0

  N-(叔丁氧羰基)-S-(苯基甲基)-D-半胱氨酸 下游产品

  N-(叔丁氧羰基)-S-(苯基甲基)-D-半胱氨酸下游产品 0

   在线咨询

   • 试剂咨询
   • 原料咨询
   • 我要销售
   • 我要采购
   • 联系客服

    客服电话

    400-8558965-803

    在线客服

    工作日: 9:00-17:30
   • 购物车

   • 个人中心

   • 手机端

    关注公众号

    APP下载

   • 我要反馈

   • 返回
    顶部