400-8558965-803

N-(2,5-二甲基苯基)肼硫代甲酰胺

N - ( 2 , 5 - èr jiǎ jī běn jī ) jǐng liú dài jiǎ xiān àn

 • 常用名
  N-(2,5-二甲基苯基)肼硫代甲酰胺
  英文名
  1-amino-3-(2,5-dimethylphenyl)thiourea
 • CAS号
  64374-53-4
  分子量
  195.28500
 • 密度
  1.228g/cm3
  沸点
  308ºC at 760 mmHg
 • 分子式
  C9H13N3S
  熔点
  N/A
 • MSDS
  闪点
  140.1ºC
 • 符号
  信号词
名称
 • 中文名
  N-(2,5-二甲基苯基)肼硫代甲酰胺
 • 英文名
  1-amino-3-(2,5-dimethylphenyl)thiourea
 • 中文别名
 • 英文别名
  4-(2',5'-Dimethylphenyl)-thiosemicarbazid |n-(2,5-dimethylphenyl)hydrazinecarbothioamide |
物理化学性质
 • 密度
  1.228g/cm3
 • 沸点
  308ºC at 760 mmHg
 • 分子式
  C9H13N3S
 • 分子量
  195.28500
 • 闪点
  140.1ºC
 • 精确质量
  195.08300
 • PSA
  89.21000
 • LogP
  2.77520
 • 折射率
  1.678
安全
 • 海关编码
  2930909090

合成路线

共页

海关
 • 海关编码
  2930909090
 • 中文概述
  2930909090. 其他有机硫化合物. 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:30.0%
 • 申报要素
  品名, 成分含量, 用途
 • Summary
  2930909090. other organo-sulphur compounds. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:30.0%

搜索

在线咨询

 • 试剂咨询
 • 原料咨询
 • 我要销售
 • 我要采购
 • 联系客服

  客服电话

  400-8558965-803

  在线客服

  工作日: 9:00-17:30
 • 购物车

 • 个人中心

 • 手机端

  关注公众号

  APP下载

 • 我要反馈

 • 返回
  顶部