400-8558965-803

N-甲基-2-氟-4氨基苯甲酰胺

N - jiǎ jī - 2 - fú - 4 ān jī běn jiǎ xiān àn

更新时间:2023-11-15 09:00:35

 • 常用名
  N-甲基-2-氟-4氨基苯甲酰胺
  英文名
  4-Amino-2-fluoro-N-methylbenzamide
 • CAS号
  915087-25-1
  分子量
  168.168
 • 密度
  1.2±0.1 g/cm3
  沸点
  319.8±32.0 °C at 760 mmHg
 • 分子式
  C8H9FN2O
  熔点
  N/A
 • MSDS
  闪点
  147.2±25.1 °C
 • 符号
  信号词
N-甲基-2-氟-4氨基苯甲酰胺 名称
 • 中文名
  4-氨基-2-氟-n-甲基苯甲酰胺
 • 英文名
  4-Amino-2-fluoro-N-methylbenzamide
 • 中文别名
  N-甲基-2-氟-4氨基苯甲酰胺 |
 • 英文别名
  methyl 4-amino-2-fluoro-benzylamide |N-methyl-2-fluoro-4-aminobenzamide |Benzamide,4-amino-2-fluoro-N-methyl |4-amino-2-fluoro-N-methyl-benzamide |4-amino-N-methyl-2-fluorobenzamide |AB3026 |4-Amino-2-fluoro-N-methylbenzamide |Benzamide, 4-amino-2-fluoro-N-methyl- |QC-4622 |
N-甲基-2-氟-4氨基苯甲酰胺 物理化学性质
 • 密度
  1.2±0.1 g/cm3
 • 沸点
  319.8±32.0 °C at 760 mmHg
 • 分子式
  C8H9FN2O
 • 分子量
  168.168
 • 闪点
  147.2±25.1 °C
 • 精确质量
  168.069885
 • PSA
  58.61000
 • LogP
  0.00
 • 蒸汽压
  0.0±0.7 mmHg at 25°C
 • 折射率
  1.561
N-甲基-2-氟-4氨基苯甲酰胺 安全
 • 海关编码
  2924299090

N-甲基-2-氟-4氨基苯甲酰胺 合成路线

共页

N-甲基-2-氟-4氨基苯甲酰胺 上游产品

N-甲基-2-氟-4氨基苯甲酰胺上游产品 0

  N-甲基-2-氟-4氨基苯甲酰胺 下游产品

  N-甲基-2-氟-4氨基苯甲酰胺下游产品 0

   N-甲基-2-氟-4氨基苯甲酰胺 海关
   • 海关编码
    2924299090
   • 中文概述
    2924299090. 其他环酰胺(包括环氨基甲酸酯)(包括其衍生物以及他们的盐). 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:30.0%
   • 申报要素
    品名, 成分含量, 用途, 包装
   • Summary
    2924299090. other cyclic amides (including cyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:30.0%

   在线咨询

   • 试剂咨询
   • 原料咨询
   • 我要销售
   • 我要采购
   • 联系客服

    客服电话

    400-8558965-803

    在线客服

    工作日: 9:00-17:30
   • 购物车

   • 个人中心

   • 手机端

    关注公众号

    APP下载

   • 我要反馈

   • 返回
    顶部