400-8558965-803

N-[4-氰基-3-(三氟甲基)苯基]甲基环氧丙烯酰胺

N - [ 4 - qíng jī - 3 - ( sān fú jiǎ jī ) běn jī ] jiǎ jī huán yǎng bǐng xī xiān àn

更新时间:2024-02-16 04:32:48

 • 常用名
  N-[4-氰基-3-(三氟甲基)苯基]甲基环氧丙烯酰胺
  英文名
  N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]methacrylamide epoxide
 • CAS号
  90357-51-0
  分子量
  270.207
 • 密度
  1.4±0.1 g/cm3
  沸点
  436.4±45.0 °C at 760 mmHg
 • 分子式
  C12H9F3N2O2
  熔点
  N/A
 • MSDS
  闪点
  217.7±28.7 °C
 • 符号
  信号词
N-[4-氰基-3-(三氟甲基)苯基]甲基环氧丙烯酰胺 名称
 • 中文名
  N-[4-氰基-3-(三氟甲基)苯基]甲基环氧丙烯酰胺
 • 英文名
  N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]methacrylamide epoxide
 • 中文别名
  N-{4-氰基-3-(三氟甲基)苯基}甲基丙酰胺环氧化物 |2-羟基-2-甲基-N-[4-氰基--3-(三氟甲基)苯基]-3-[4-(氟苯基)硫]丙酰胺 |1,2-环氧-2-甲基-N-[4-氰基-3-(三氟甲基)苯基]丙酰胺 |N-[4-氰基-3-(三氟甲基)苯基]-2-甲基-2,3-环氧基丙酰胺 |
 • 英文别名
  N-[4-Cyan-3-(trifluormethyl)phenyl]-2-methyloxiran-2-carboxamid |N-(4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2-methyl-oxiranecarboxamine |N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyl-Oxiranecarboxamide |N-(4-cyano-3-trifluoromethylphenyl)-2-methyl-oxiranyl-carboxamide |N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyloxirane-2-carboxamide |rac-N-(4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2-methyloxirane-2-carboxamide |2-Oxiranecarboxamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyl- |1,2-EPOXY-2-METHYL-N-[4-CYANO-3-(TRIFLUOROMETHYL)] |N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]methacrylamide epoxide; (Intermediate of Bicalutamide) |N-(4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2-methyloxirane-2-carboxamide |N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyl-2-oxiranecarboxamide |1,2-Epoxy-2-Methyl-N[4-Cyano-3(Trifluoromethyl)-Phenyl]Propanamide |1,2-Epoxy-2-methyl-N-(4-cyano-3-trifluoromethyl)-phenyl)propaneamide |N-[4-Cyano-3-(triflu |N-4-CYANO-3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYLMETHACRYLAMIDE EPOXIDE |4-cyano-N-(2,3-epoxy-2-methylpropionyl)-3-trifluoromethylaniline |MFCD08460201 |N-[4-Cyano-3-(trifluoroMethyl)phenyl]MethacrylaMid |N-(4-cyano-3-trifluoromethyl-phenyl)-2-methyl-2-oxirane-propionamide |
N-[4-氰基-3-(三氟甲基)苯基]甲基环氧丙烯酰胺 物理化学性质
 • 密度
  1.4±0.1 g/cm3
 • 沸点
  436.4±45.0 °C at 760 mmHg
 • 分子式
  C12H9F3N2O2
 • 分子量
  270.207
 • 闪点
  217.7±28.7 °C
 • 精确质量
  270.061615
 • PSA
  65.42000
 • LogP
  2.45
 • 蒸汽压
  0.0±1.0 mmHg at 25°C
 • 折射率
  1.526
N-[4-氰基-3-(三氟甲基)苯基]甲基环氧丙烯酰胺 安全
 • 海关编码
  2926909090

N-[4-氰基-3-(三氟甲基)苯基]甲基环氧丙烯酰胺 合成路线

共页

N-[4-氰基-3-(三氟甲基)苯基]甲基环氧丙烯酰胺 上游产品

N-[4-氰基-3-(三氟甲基)苯基]甲基环氧丙烯酰胺上游产品 0

  N-[4-氰基-3-(三氟甲基)苯基]甲基环氧丙烯酰胺 下游产品

  N-[4-氰基-3-(三氟甲基)苯基]甲基环氧丙烯酰胺下游产品 0

   N-[4-氰基-3-(三氟甲基)苯基]甲基环氧丙烯酰胺 海关
   • 海关编码
    2926909090
   • 中文概述
    2926909090 其他腈基化合物. 增值税率:17.0% 退税率:9.0% 监管条件:无 最惠国关税:6.5% 普通关税:30.0%
   • 申报要素
    品名, 成分含量, 用途
   • Summary
    HS:2926909090 other nitrile-function compounds VAT:17.0% Tax rebate rate:9.0% Supervision conditions:none MFN tariff:6.5% General tariff:30.0%

   在线咨询

   • 试剂咨询
   • 原料咨询
   • 我要销售
   • 我要采购
   • 联系客服

    客服电话

    400-8558965-803

    在线客服

    工作日: 9:00-17:30
   • 购物车

   • 个人中心

   • 手机端

    关注公众号

    APP下载

   • 我要反馈

   • 返回
    顶部