400-8558965-803

N,N-二异丙基乙醇胺盐酸盐

N , N - èr yì bǐng jī yǐ chún àn yán suān yán

更新时间:2024-03-29 01:09:46

 • 常用名
  N,N-二异丙基乙醇胺盐酸盐
  英文名
  2-[di(propan-2-yl)amino]ethanol,hydrochloride
 • CAS号
  63051-68-3
  分子量
  181.704
 • 密度
  N/A
  沸点
  237ºC at 760 mmHg
 • 分子式
  C8H20ClNO
  熔点
  N/A
 • MSDS
  闪点
  N/A
 • 符号
  信号词
N,N-二异丙基乙醇胺盐酸盐 名称
 • 中文名
  N,N-二异丙基乙醇胺盐酸盐
 • 英文名
  2-[di(propan-2-yl)amino]ethanol,hydrochloride
 • 中文别名
 • 英文别名
  2-(Diisopropylamino)ethanol hydrochloride (1:1) |2-diisopropylamino-ethanol hydrochloride salt |2-diisopropylamino-ethanol hydrochloride |2-(Dipropan-2-ylamino)ethanol hydrochloride |2-(Dipropan-2-ylamino)ethanolhydrochlorid |Ethanol, 2-[bis(1-methylethyl)amino]-, hydrochloride (1:1) |
N,N-二异丙基乙醇胺盐酸盐 物理化学性质
 • 沸点
  237ºC at 760 mmHg
 • 分子式
  C8H20ClNO
 • 分子量
  181.704
 • 精确质量
  181.123337
 • PSA
  23.47000
 • LogP
  1.89950
N,N-二异丙基乙醇胺盐酸盐 安全
 • 海关编码
  2923900090

N,N-二异丙基乙醇胺盐酸盐 合成路线

共页

N,N-二异丙基乙醇胺盐酸盐 海关
 • 海关编码
  2923900090
 • 中文概述
  2923900090 其他季铵盐及季铵碱。监管条件:无。增值税率:17.0%。退税率:9.0%。最惠国关税:6.5%。普通关税:30.0%
 • 申报要素
  品名, 成分含量, 用途
 • Summary
  2923900090 other quaternary ammonium salts and hydroxides。Supervision conditions:None。VAT:17.0%。Tax rebate rate:9.0%。MFN tariff:6.5%。General tariff:30.0%

在线咨询

 • 试剂咨询
 • 原料咨询
 • 我要销售
 • 我要采购
 • 联系客服

  客服电话

  400-8558965-803

  在线客服

  工作日: 9:00-17:30
 • 购物车

 • 个人中心

 • 手机端

  关注公众号

  APP下载

 • 我要反馈

 • 返回
  顶部