400-8558965-803

(S)-1-(2-甲氧基羰基)乙酰基-3-叔丁氧羰基氨基丙酸苄酯

( S ) - 1 - ( 2 - jiǎ yǎng jī tāng jī ) yǐ xiān jī - 3 - shū dīng yǎng tāng jī ān jī bǐng suān biàn zhǐ

更新时间:2024-03-20 05:45:32

 • 常用名
  (S)-1-(2-甲氧基羰基)乙酰基-3-叔丁氧羰基氨基丙酸苄酯
  英文名
  Benzyl-2-N-BOC-5-carbomethoxy-4-oxo-pentanate
 • CAS号
  630128-01-7
  分子量
  379.404
 • 密度
  1.2±0.1 g/cm3
  沸点
  517.6±50.0 °C at 760 mmHg
 • 分子式
  C19H25NO7
  熔点
  N/A
 • MSDS
  闪点
  266.8±30.1 °C
 • 符号
  信号词
(S)-1-(2-甲氧基羰基)乙酰基-3-叔丁氧羰基氨基丙酸苄酯 名称
 • 中文名
  (S)-1-(2-甲氧基羰基)乙酰基-3-叔丁氧羰基氨基丙酸苄酯
 • 英文名
  Benzyl-2-N-BOC-5-carbomethoxy-4-oxo-pentanate
 • 中文别名
 • 英文别名
  Hexanedioic acid, 2-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-4-oxo-, 6-methyl 1-(phenylmethyl) ester, (2S)- |MFCD30470618 |1-Benzyl 6-methyl (2S)-2-({[(2-methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}amino)-4-oxohexanedioate |
(S)-1-(2-甲氧基羰基)乙酰基-3-叔丁氧羰基氨基丙酸苄酯 物理化学性质
 • 密度
  1.2±0.1 g/cm3
 • 沸点
  517.6±50.0 °C at 760 mmHg
 • 分子式
  C19H25NO7
 • 分子量
  379.404
 • 闪点
  266.8±30.1 °C
 • 精确质量
  379.163116
 • LogP
  4.43
 • 蒸汽压
  0.0±1.3 mmHg at 25°C
 • 折射率
  1.508

(S)-1-(2-甲氧基羰基)乙酰基-3-叔丁氧羰基氨基丙酸苄酯 合成路线

共页

在线咨询

 • 试剂咨询
 • 原料咨询
 • 我要销售
 • 我要采购
 • 联系客服

  客服电话

  400-8558965-803

  在线客服

  工作日: 9:00-17:30
 • 购物车

 • 个人中心

 • 手机端

  关注公众号

  APP下载

 • 我要反馈

 • 返回
  顶部