400-8558965-803

N-乙基-1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟-N-(2-羟乙基)-1-丁磺酰胺

N - yǐ jī - 1 , 1 , 2 , 2 , 3 , 3 , 4 , 4 , 4 - jiǔ fú - N - ( 2 - qiǎng yǐ jī ) - 1 - dīng huáng xiān àn

更新时间:2024-03-23 23:15:49

 • 常用名
  N-乙基-1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟-N-(2-羟乙基)-1-丁磺酰胺
  英文名
  N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-(2-hydroxyethyl)butane-1-sulfonamide
 • CAS号
  34449-89-3
  分子量
  371.22100
 • 密度
  1.575g/cm3
  沸点
  265.9ºC at 760 mmHg
 • 分子式
  C8H10F9NO3S
  熔点
  N/A
 • MSDS
  闪点
  114.6ºC
 • 符号
  信号词
N-乙基-1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟-N-(2-羟乙基)-1-丁磺酰胺 名称
 • 中文名
  N-乙基-1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟-N-(2-羟乙基)-1-丁磺酰胺
 • 英文名
  N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-(2-hydroxyethyl)butane-1-sulfonamide
 • 中文别名
 • 英文别名
  einecs 252-035-8 |
N-乙基-1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟-N-(2-羟乙基)-1-丁磺酰胺 物理化学性质
 • 密度
  1.575g/cm3
 • 沸点
  265.9ºC at 760 mmHg
 • 分子式
  C8H10F9NO3S
 • 分子量
  371.22100
 • 闪点
  114.6ºC
 • 精确质量
  371.02400
 • PSA
  65.99000
 • LogP
  3.13690
 • 折射率
  1.378
N-乙基-1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟-N-(2-羟乙基)-1-丁磺酰胺 安全
 • 海关编码
  2935009090

N-乙基-1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟-N-(2-羟乙基)-1-丁磺酰胺 合成路线

共页

N-乙基-1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟-N-(2-羟乙基)-1-丁磺酰胺 上游产品

N-乙基-1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟-N-(2-羟乙基)-1-丁磺酰胺上游产品 0

  N-乙基-1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟-N-(2-羟乙基)-1-丁磺酰胺 海关
  • 海关编码
   2935009090
  • 中文概述
   2935009090 其他磺(酰)胺. 增值税率:17.0% 退税率:9.0% 监管条件:无 最惠国关税:6.5% 普通关税:35.0%
  • 申报要素
   品名, 成分含量, 用途
  • Summary
   2935009090 other sulphonamides VAT:17.0% Tax rebate rate:9.0% Supervision conditions:none MFN tariff:6.5% General tariff:35.0%

  在线咨询

  • 试剂咨询
  • 原料咨询
  • 我要销售
  • 我要采购
  • 联系客服

   客服电话

   400-8558965-803

   在线客服

   工作日: 9:00-17:30
  • 购物车

  • 个人中心

  • 手机端

   关注公众号

   APP下载

  • 我要反馈

  • 返回
   顶部