400-8558965-803

N-甲基-N-[2-(4-硝基苯氧基)乙基]-2-吡啶胺

N - jiǎ jī - N - [ 2 - ( 4 - xiāo jī běn yǎng jī ) yǐ jī ] - 2 - pǐ dìng àn

更新时间:2024-02-26 18:32:11

 • 常用名
  N-甲基-N-[2-(4-硝基苯氧基)乙基]-2-吡啶胺
  英文名
  N-methyl-N-[2-(4-nitrophenoxy)ethyl]pyridin-2-amine
 • CAS号
  329249-47-0
  分子量
  273.28700
 • 密度
  1.27 g/cm3
  沸点
  494.638ºC at 760 mmHg
 • 分子式
  C14H15N3O3
  熔点
  N/A
 • MSDS
  闪点
  252.948ºC
 • 符号
  信号词
N-甲基-N-[2-(4-硝基苯氧基)乙基]-2-吡啶胺 名称
 • 中文名
  N-甲基-N-[2-(4-硝基苯氧基)乙基]-2-吡啶胺
 • 英文名
  N-methyl-N-[2-(4-nitrophenoxy)ethyl]pyridin-2-amine
 • 中文别名
  N-甲基-N-[2-(4-硝基苯氧基)乙基]-2-氨基吡啶 |
 • 英文别名
  N-Methyl-N-(2-(4-nitrophenoxy)ethyl)pyridin-2-amine |N-methyl-N-[2-(4-nitrophenoxy)ethyl]-2-pyridinamine |(3-Methyl-pyridin-2-yl)-[2-(4-nitro-phenoxy)-ethyl]-amine |A5884 |
N-甲基-N-[2-(4-硝基苯氧基)乙基]-2-吡啶胺 物理化学性质
 • 密度
  1.27 g/cm3
 • 沸点
  494.638ºC at 760 mmHg
 • 分子式
  C14H15N3O3
 • 分子量
  273.28700
 • 闪点
  252.948ºC
 • 精确质量
  273.11100
 • PSA
  71.18000
 • LogP
  3.02820
N-甲基-N-[2-(4-硝基苯氧基)乙基]-2-吡啶胺 安全
 • 海关编码
  2933399090

N-甲基-N-[2-(4-硝基苯氧基)乙基]-2-吡啶胺 合成路线

共页

N-甲基-N-[2-(4-硝基苯氧基)乙基]-2-吡啶胺 海关
 • 海关编码
  2933399090
 • 中文概述
  2933399090. 其他结构含非稠合吡啶环的化合物. 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:20.0%
 • 申报要素
  品名, 成分含量, 用途, 乌洛托品请注明外观, 6-己内酰胺请注明外观, 签约日期
 • Summary
  2933399090. other compounds containing an unfused pyridine ring (whether or not hydrogenated) in the structure. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:20.0%

在线咨询

 • 试剂咨询
 • 原料咨询
 • 我要销售
 • 我要采购
 • 联系客服

  客服电话

  400-8558965-803

  在线客服

  工作日: 9:00-17:30
 • 购物车

 • 个人中心

 • 手机端

  关注公众号

  APP下载

 • 我要反馈

 • 返回
  顶部