400-8558965-803

(9H-芴-9-基)-2-氧代乙基氨基甲酸甲酯

( 9 H - wù - 9 - jī ) - 2 - yǎng dài yǐ jī ān jī jiǎ suān jiǎ zhǐ

更新时间:2023-11-14 13:04:31

 • 常用名
  (9H-芴-9-基)-2-氧代乙基氨基甲酸甲酯
  英文名
  (9H-Fluoren-9-yl)methyl 2-oxoethylcarbamate
 • CAS号
  156939-62-7
  分子量
  281.306
 • 密度
  1.2±0.1 g/cm3
  沸点
  477.5±28.0 °C at 760 mmHg
 • 分子式
  C17H15NO3
  熔点
  N/A
 • MSDS
  闪点
  242.6±24.0 °C
 • 符号
  信号词
(9H-芴-9-基)-2-氧代乙基氨基甲酸甲酯 名称
 • 中文名
  (9H-芴-9-基)-2-氧代乙基氨基甲酸甲酯
 • 英文名
  (9H-Fluoren-9-yl)methyl 2-oxoethylcarbamate
 • 中文别名
 • 英文别名
  (9H-Fluoren-9-yl)Methyl2-oxoEthylcarbamate |9H-Fluoren-9-ylmethyl (2-oxoethyl)carbamate |Carbamic acid, N-(2-oxoethyl)-, 9H-fluoren-9-ylmethyl ester |
(9H-芴-9-基)-2-氧代乙基氨基甲酸甲酯 物理化学性质
 • 密度
  1.2±0.1 g/cm3
 • 沸点
  477.5±28.0 °C at 760 mmHg
 • 分子式
  C17H15NO3
 • 分子量
  281.306
 • 闪点
  242.6±24.0 °C
 • 精确质量
  281.105194
 • PSA
  55.40000
 • LogP
  3.33
 • 蒸汽压
  0.0±1.2 mmHg at 25°C
 • 折射率
  1.598
(9H-芴-9-基)-2-氧代乙基氨基甲酸甲酯 安全
 • 海关编码
  2924299090

(9H-芴-9-基)-2-氧代乙基氨基甲酸甲酯 合成路线

共页

(9H-芴-9-基)-2-氧代乙基氨基甲酸甲酯 上游产品

(9H-芴-9-基)-2-氧代乙基氨基甲酸甲酯上游产品 0

  (9H-芴-9-基)-2-氧代乙基氨基甲酸甲酯 海关
  • 海关编码
   2924299090
  • 中文概述
   2924299090. 其他环酰胺(包括环氨基甲酸酯)(包括其衍生物以及他们的盐). 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:30.0%
  • 申报要素
   品名, 成分含量, 用途, 包装
  • Summary
   2924299090. other cyclic amides (including cyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:30.0%

  在线咨询

  • 试剂咨询
  • 原料咨询
  • 我要销售
  • 我要采购
  • 联系客服

   客服电话

   400-8558965-803

   在线客服

   工作日: 9:00-17:30
  • 购物车

  • 个人中心

  • 手机端

   关注公众号

   APP下载

  • 我要反馈

  • 返回
   顶部