400-8558965-803

N,N-二异丁基乙烯二胺

N , N - èr yì dīng jī yǐ xī èr àn

更新时间:2024-03-23 03:56:13

 • 常用名
  N,N-二异丁基乙烯二胺
  英文名
  N',N'-bis(2-methylpropyl)ethane-1,2-diamine
 • CAS号
  14156-98-0
  分子量
  172.31100
 • 密度
  0.839g/cm3
  沸点
  199.2ºC at 760 mmHg
 • 分子式
  C10H24N2
  熔点
  N/A
 • MSDS
  闪点
  72ºC
 • 符号
  信号词
N,N-二异丁基乙烯二胺 名称
 • 中文名
  N,N-二异丁基乙烯二胺
 • 英文名
  N',N'-bis(2-methylpropyl)ethane-1,2-diamine
 • 中文别名
 • 英文别名
  N,N-diisobutylethanediamine |Diisobutylaminoethylamine |diisobutylethylenediamine |2-Diisobutylamino-ethylamin |N,N-Diisobutyl-ethylendiamin |N,N-diisobutyl-ethylenediamine |N,N-Diisobutyl-aethylendiamin |
N,N-二异丁基乙烯二胺 物理化学性质
 • 密度
  0.839g/cm3
 • 沸点
  199.2ºC at 760 mmHg
 • 分子式
  C10H24N2
 • 分子量
  172.31100
 • 闪点
  72ºC
 • 精确质量
  172.19400
 • PSA
  29.26000
 • LogP
  2.25940
 • 蒸汽压
  0.346mmHg at 25°C
 • 折射率
  1.453
N,N-二异丁基乙烯二胺 安全
 • 海关编码
  2921290000

N,N-二异丁基乙烯二胺 合成路线

共页

N,N-二异丁基乙烯二胺 上游产品

N,N-二异丁基乙烯二胺上游产品 0

  N,N-二异丁基乙烯二胺 下游产品

  N,N-二异丁基乙烯二胺下游产品 0

   N,N-二异丁基乙烯二胺 海关
   • 海关编码
    2921290000
   • 中文概述
    2921290000. 其他无环多胺及其衍生物及它们的盐. 增值税率:17.0%. 退税率:9.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:30.0%
   • 申报要素
    品名, 成分含量, 用途
   • Summary
    2921290000 other acyclic polyamines and their derivatives; salts thereof。Supervision conditions:None。VAT:17.0%。Tax rebate rate:9.0%。MFN tariff:6.5%。General tariff:30.0%

   在线咨询

   • 试剂咨询
   • 原料咨询
   • 我要销售
   • 我要采购
   • 联系客服

    客服电话

    400-8558965-803

    在线客服

    工作日: 9:00-17:30
   • 购物车

   • 个人中心

   • 手机端

    关注公众号

    APP下载

   • 我要反馈

   • 返回
    顶部