400-8558965-803

(6CI)-4-二甲基氨基-6-甲基嘧啶

( 6 C I ) - 4 - èr jiǎ jī ān jī - 6 - jiǎ jī mì dìng

 • 常用名
  (6CI)-4-二甲基氨基-6-甲基嘧啶
  英文名
  N,N,6-trimethylpyrimidin-4-amine
 • CAS号
  99356-90-8
  分子量
  137.18200
 • 密度
  1.054g/cm3
  沸点
  237ºC at 760mmHg
 • 分子式
  C7H11N3
  熔点
  N/A
 • MSDS
  闪点
  97.1ºC
 • 符号
  信号词
名称
 • 中文名
  (6CI)-4-二甲基氨基-6-甲基嘧啶
 • 英文名
  N,N,6-trimethylpyrimidin-4-amine
 • 中文别名
 • 英文别名
  dimethyl-(6-methyl-pyrimidin-4-yl)-amine |N,N,6-Trimethyl-4-pyrimidinamine |4-Pyrimidinamine,N,N,6-trimethyl |Pyrimidine,4-(dimethylamino)-6-methyl |
物理化学性质
 • 密度
  1.054g/cm3
 • 沸点
  237ºC at 760mmHg
 • 分子式
  C7H11N3
 • 分子量
  137.18200
 • 闪点
  97.1ºC
 • 精确质量
  137.09500
 • PSA
  29.02000
 • LogP
  0.85100
 • 折射率
  1.551
安全
 • 海关编码
  2933599090

合成路线

共页

上游产品

(6CI)-4-二甲基氨基-6-甲基嘧啶上游产品 0

  海关
  • 海关编码
   2933599090
  • 中文概述
   2933599090. 其他结构上有嘧啶环的化合物(包括其他结构上有哌嗪环的化合物. 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:20.0%
  • 申报要素
   品名, 成分含量, 用途, 乌洛托品请注明外观, 6-己内酰胺请注明外观, 签约日期
  • Summary
   2933599090. other compounds containing a pyrimidine ring (whether or not hydrogenated) or piperazine ring in the structure. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:20.0%

  搜索

  • 个人
   中心

  • 联系
   客服

  • 购物车

  • 返回
   顶部