400-8558965-803

(9CI)-4,5-二氢吡咯并[1,2-a]噻吩并[3,2-e]吡嗪

( 9 C I ) - 4 , 5 - èr qīng pǐ kǎ bìng [ 1 , 2 - a ] sāi fēn bìng [ 3 , 2 - e ] pǐ qín

 • 常用名
  (9CI)-4,5-二氢吡咯并[1,2-a]噻吩并[3,2-e]吡嗪
  英文名
  agn-pc-00m7ts
 • CAS号
  95502-62-8
  分子量
  176.23800
 • 密度
  N/A
  沸点
  N/A
 • 分子式
  C9H8N2S
  熔点
  N/A
 • MSDS
  闪点
  N/A
 • 符号
  信号词
名称
 • 中文名
  (9CI)-4,5-二氢吡咯并[1,2-a]噻吩并[3,2-e]吡嗪
 • 英文名
  agn-pc-00m7ts
 • 中文别名
 • 英文别名
  Dihydro-4,5 pyrrolo<1,2-a>thieno<3,2-e>pyrazine |4,5-DIHYDROPYRROLO[1,2-A]THIENO[3,2-E]PYRAZINE |Pyrrolo[1,2-a]thieno[3,2-e]pyrazine,4,5-dihydro |
物理化学性质
 • 分子式
  C9H8N2S
 • 分子量
  176.23800
 • 精确质量
  176.04100
 • PSA
  45.20000
 • LogP
  2.60230
安全
 • 海关编码
  2934999090

合成路线

共页

海关
 • 海关编码
  2934999090
 • 中文概述
  2934999090. 其他杂环化合物. 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:20.0%
 • 申报要素
  品名, 成分含量, 用途
 • Summary
  2934999090. other heterocyclic compounds. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:20.0%

搜索

 • 个人
  中心

 • 联系
  客服

 • 购物车

 • 返回
  顶部