400-8558965-803

N-甲基-4-[5-(三氟甲基)吡啶-2-基]苄胺

N - jiǎ jī - 4 - [ 5 - ( sān fú jiǎ jī ) pǐ dìng - 2 - jī ] biàn àn

 • 常用名
  N-甲基-4-[5-(三氟甲基)吡啶-2-基]苄胺
  英文名
  N-methyl-1-[4-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]phenyl]methanamine
 • CAS号
  884507-35-1
  分子量
  266.26200
 • 密度
  N/A
  沸点
  N/A
 • 分子式
  C14H13F3N2
  熔点
  89-90.5ºC
 • MSDS
  闪点
  N/A
 • 符号
  信号词
名称
 • 中文名
  N-甲基-4-[5-(三氟甲基)吡啶-2-基]苄胺
 • 英文名
  N-methyl-1-[4-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]phenyl]methanamine
 • 中文别名
 • 英文别名
物理化学性质
 • 熔点
  89-90.5ºC
 • 分子式
  C14H13F3N2
 • 分子量
  266.26200
 • 精确质量
  266.10300
 • PSA
  24.92000
 • LogP
  3.87770
安全
 • 危害码 (欧洲)
  C: Corrosive;
 • 海关编码
  2933399090

合成路线

共页

海关
 • 海关编码
  2933399090
 • 中文概述
  2933399090. 其他结构含非稠合吡啶环的化合物. 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:20.0%
 • 申报要素
  品名, 成分含量, 用途, 乌洛托品请注明外观, 6-己内酰胺请注明外观, 签约日期
 • Summary
  2933399090. other compounds containing an unfused pyridine ring (whether or not hydrogenated) in the structure. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:20.0%

搜索

 • 个人
  中心

 • 联系
  客服

 • 购物车

 • 返回
  顶部