400-8558965-803

N,N'-[[5-[2-氨基-5-(2,2-二甲基-1-氧代丙基)-4-噻唑基]-2-呋喃基]膦酰]双[2-甲基丙氨酸]二乙酯

N , N ' - [ [ 5 - [ 2 - ān jī - 5 - ( 2 , 2 - èr jiǎ jī - 1 - yǎng dài bǐng jī ) - 4 - sāi zuò jī ] - 2 - fū nán jī ] lìn xiān ] shuāng [ 2 - jiǎ jī bǐng ān suān ] èr yǐ zhǐ

 • 常用名
  N,N'-[[5-[2-氨基-5-(2,2-二甲基-1-氧代丙基)-4-噻唑基]-2-呋喃基]膦酰]双[2-甲基丙氨酸]二乙酯
  英文名
  ethyl 2-[[[5-[2-amino-5-(2,2-dimethylpropanoyl)-1,3-thiazol-4-yl]furan-2-yl]-[(1-ethoxy-2-methyl-1-oxopropan-2-yl)amino]phosphoryl]amino]-2-methylpropanoate
 • CAS号
  882757-24-6
  分子量
  556.61
 • 密度
  1.26
  沸点
  N/A
 • 分子式
  C24H37N4O7PS
  熔点
  N/A
 • MSDS
  闪点
  N/A
 • 符号
  信号词
名称
 • 中文名
  N,N’-[[5-[2-氨基-5-(2,2-二甲基-1-氧代丙基)-4-噻唑基]-2-呋喃基]膦酰]双[2-甲基丙氨酸]二乙酯
 • 英文名
  ethyl 2-[[[5-[2-amino-5-(2,2-dimethylpropanoyl)-1,3-thiazol-4-yl]furan-2-yl]-[(1-ethoxy-2-methyl-1-oxopropan-2-yl)amino]phosphoryl]amino]-2-methylpropanoate
 • 中文别名
  N,N'-[[5-[2-氨基-5-(2,2-二甲基-1-氧代丙基)-4-噻唑基]-2-呋喃基]膦酰]双[2-甲基丙氨酸]二乙酯 |
 • 英文别名
  n,n'-((5-(2-amino-5-(2,2-dimethyl-1-oxopropyl)-4-thiazolyl)-2-furanyl)phosphinylidene)bis(2-methylalanine) diethyl ester |Alanine,N,N'-((5-(2-amino-5-(2,2-dimethyl-1-oxopropyl)-4-thiazolyl)-2-furanyl)phosphinylidene)bis(2-methyl-,diethyl ester |UNII-GG81XF45C2 |
生物活性
 • 描述
  MB-07803 是有效的 fructose 1,6-bisphosphatase (FBPase) 非竞争性抑制剂 (MB-07729 ) 的口服前药。MB-07803 的 EC50 值为 140 nM,t 1/2 值为 7.6±2.9 h.
 • 相关类别
  信号通路 >> 其他 >> 其他 研究领域 >> 代谢疾病
 • 靶点
  31, 121, 189 nM for human, monkey, and rat, respectively [1] .
 • 参考文献
  [1]. van Poelje PD,et al. Fructose-1, 6-bisphosphatase inhibitors for reducing excessive endogenous glucose production in type 2 diabetes. Handb Exp Pharmacol. 2011;(203):279-301.
物理化学性质
 • 密度
  1.26
 • 分子式
  C24H37N4O7PS
 • 分子量
  556.61
 • PSA
  187.61000
 • LogP
  5.37690

合成路线

共页

搜索

 • 个人
  中心

 • 联系
  客服

 • 购物车

 • 返回
  顶部