400-8558965-803

N-叔丁氧羰基-L-2-哌啶甲酰胺

N - shū dīng yǎng tāng jī - L - 2 - pài dìng jiǎ xiān àn

 • 常用名
  N-叔丁氧羰基-L-2-哌啶甲酰胺
  英文名
  tert-butyl (2S)-2-carbamoylpiperidine-1-carboxylate
 • CAS号
  78058-41-0
  分子量
  228.28800
 • 密度
  1.123 g/cm3
  沸点
  384.4ºC at 760 mmHg
 • 分子式
  C11H20N2O3
  熔点
  N/A
 • MSDS
  闪点
  N/A
 • 符号
  信号词
名称
 • 中文名
  N-Boc-L-2-哌啶甲酰胺
 • 英文名
  tert-butyl (2S)-2-carbamoylpiperidine-1-carboxylate
 • 中文别名
  (S)-1-Boc-哌啶-2-甲酰胺 |N-叔丁氧羰基-L-2-哌啶甲酰胺 |
 • 英文别名
  tert-butyl(2S)-2-(aminocarbonyl)piperidine-1-carboxylate |N-tert-butoxycarbonyl-L-piperidine-2-carboxamide |2-(S)-carbamoyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester |MFCD03419273 |N-Boc-L-2-piperidinecarboxamide |(s)-1-n-boc-pipecolamide |(S)-1-N-Boc-Piperidine-2-carboxamide |tert.-Butoxycarbonyl-L-homoprolinamide |(S)-tert-butyl 2-carbamoylpiperidine-1-carboxylate |(S)-2-carbamoyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester |l-1-n-boc-piperidine-2-carboxamide |(s)-1-boc-piperidine-2-carboxyamide |tert-butyl (2S)-2-(aminocarbonyl)-1-piperidinecarboxylate |
物理化学性质
 • 密度
  1.123 g/cm3
 • 沸点
  384.4ºC at 760 mmHg
 • 分子式
  C11H20N2O3
 • 分子量
  228.28800
 • 精确质量
  228.14700
 • PSA
  72.63000
 • LogP
  1.89950
 • 折射率
  1.498
安全
 • 海关编码
  2933399090

合成路线

共页

上游产品

N-叔丁氧羰基-L-2-哌啶甲酰胺上游产品 0

  下游产品

  N-叔丁氧羰基-L-2-哌啶甲酰胺下游产品 0

   海关
   • 海关编码
    2933399090
   • 中文概述
    2933399090. 其他结构含非稠合吡啶环的化合物. 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:20.0%
   • 申报要素
    品名, 成分含量, 用途, 乌洛托品请注明外观, 6-己内酰胺请注明外观, 签约日期
   • Summary
    2933399090. other compounds containing an unfused pyridine ring (whether or not hydrogenated) in the structure. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:20.0%

   搜索

   • 个人
    中心

   • 联系
    客服

   • 购物车

   • 返回
    顶部