400-8558965-803

N-叔丁氧羰基-2,6-二氟苯胺

N - shū dīng yǎng tāng jī - 2 , 6 - èr fú běn àn

 • 常用名
  N-叔丁氧羰基-2,6-二氟苯胺
  英文名
  tert-butyl N-(2,6-difluorophenyl)carbamate
 • CAS号
  745833-17-4
  分子量
  229.22300
 • 密度
  1.227g/cm3
  沸点
  219.961ºC at 760 mmHg
 • 分子式
  C11H13F2NO2
  熔点
  N/A
 • MSDS

  中文版

  闪点
  86.83ºC
 • 符号
  信号词
名称
 • 中文名
  N-叔丁氧羰基-2,6-二氟苯胺
 • 英文名
  tert-butyl N-(2,6-difluorophenyl)carbamate
 • 中文别名
  (2,6-二氟苯基)-氨基甲酸-1,1-二甲基乙酯 |
 • 英文别名
  N-BOC-2,6-DIFLUOROANILINE |tert-butyl2,6-difluorophenylcarbamate |
物理化学性质
 • 密度
  1.227g/cm3
 • 沸点
  219.961ºC at 760 mmHg
 • 分子式
  C11H13F2NO2
 • 分子量
  229.22300
 • 闪点
  86.83ºC
 • 精确质量
  229.09100
 • PSA
  38.33000
 • LogP
  3.38480
 • 折射率
  1.513
安全
 • 海关编码
  2924299090

合成路线

共页

海关
 • 海关编码
  2924299090
 • 中文概述
  2924299090. 其他环酰胺(包括环氨基甲酸酯)(包括其衍生物以及他们的盐). 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:30.0%
 • 申报要素
  品名, 成分含量, 用途, 包装
 • Summary
  2924299090. other cyclic amides (including cyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:30.0%

搜索

 • 个人
  中心

 • 联系
  客服

 • 购物车

 • 返回
  顶部