400-8558965-803

N-(2-氯苯基)-3-苯基-2-丙酰胺

N - ( 2 - lǜ běn jī ) - 3 - běn jī - 2 - bǐng xiān àn

 • 常用名
  N-(2-氯苯基)-3-苯基-2-丙酰胺
  英文名
  3-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid(2-chlorophenyl)amide
 • CAS号
  73108-79-9
  分子量
  257.71500
 • 密度
  1.267g/cm3
  沸点
  453.2ºC at 760 mmHg
 • 分子式
  C15H12ClNO
  熔点
  N/A
 • MSDS
  闪点
  227.9ºC
 • 符号
  信号词
名称
 • 中文名
  N-(2-氯苯基)-3-苯基-2-丙酰胺
 • 英文名
  3-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid(2-chlorophenyl)amide
 • 中文别名
  N-(2-氯苯基)肉桂酰胺 |
 • 英文别名
  2-Hydroxy-3-naphthoic Acid 2-Chloroanilide |3-hydroxy-[2]naphthoic acid-(2-chloro-anilide) |N-(2-chlorophenyl)-3-phenylacrylamide |3-Hydroxy-[2]naphthoesaeure-(2-chlor-anilid) |N-(o-Chlor-phenyl)-cinnamamid |
物理化学性质
 • 密度
  1.267g/cm3
 • 沸点
  453.2ºC at 760 mmHg
 • 分子式
  C15H12ClNO
 • 分子量
  257.71500
 • 闪点
  227.9ºC
 • 精确质量
  257.06100
 • PSA
  29.10000
 • LogP
  4.06490
 • 折射率
  1.673
安全
 • 海关编码
  2924299090

合成路线

共页

上游产品

N-(2-氯苯基)-3-苯基-2-丙酰胺上游产品 0

  海关
  • 海关编码
   2924299090
  • 中文概述
   2924299090. 其他环酰胺(包括环氨基甲酸酯)(包括其衍生物以及他们的盐). 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:30.0%
  • 申报要素
   品名, 成分含量, 用途, 包装
  • Summary
   2924299090. other cyclic amides (including cyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:30.0%

  搜索

  • 个人
   中心

  • 联系
   客服

  • 购物车

  • 返回
   顶部