400-8558965-803

N-(3-氨基丙基)哌嗪三盐酸盐

N - ( 3 - ān jī bǐng jī ) pài qín sān yán suān yán

 • 常用名
  N-(3-氨基丙基)哌嗪三盐酸盐
  英文名
  3-piperazin-1-ylpropan-1-amine,trihydrochloride
 • CAS号
  52198-67-1
  分子量
  252.613
 • 密度
  N/A
  沸点
  350.5ºC at 760 mmHg
 • 分子式
  C7H20Cl3N3
  熔点
  N/A
 • MSDS
  闪点
  N/A
 • 符号
  信号词
名称
 • 中文名
  N-(3-氨基丙基)哌嗪三盐酸盐
 • 英文名
  3-piperazin-1-ylpropan-1-amine,trihydrochloride
 • 中文别名
 • 英文别名
  1-Piperazinepropanamine, hydrochloride (1:3) |N-(3-Aminopropyl)piperazine trihydrochloride |3-(Piperazin-1-yl)propan-1-amine trihydrochloride |1-Piperazinepropanamine 3HCl |3-(1-Piperazinyl)-1-propanamine trihydrochloride |
物理化学性质
 • 沸点
  350.5ºC at 760 mmHg
 • 分子式
  C7H20Cl3N3
 • 分子量
  252.613
 • 精确质量
  251.072281
 • PSA
  41.29000
 • LogP
  2.61340
安全
 • 海关编码
  2933599090

合成路线

共页

海关
 • 海关编码
  2933599090
 • 中文概述
  2933599090. 其他结构上有嘧啶环的化合物(包括其他结构上有哌嗪环的化合物. 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:20.0%
 • 申报要素
  品名, 成分含量, 用途, 乌洛托品请注明外观, 6-己内酰胺请注明外观, 签约日期
 • Summary
  2933599090. other compounds containing a pyrimidine ring (whether or not hydrogenated) or piperazine ring in the structure. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:20.0%

搜索

 • 个人
  中心

 • 联系
  客服

 • 购物车

 • 返回
  顶部