400-8558965-803

N-(4-甲苯基)-2-硝基苯甲酰胺

N - ( 4 - jiǎ běn jī ) - 2 - xiāo jī běn jiǎ xiān àn

 • 常用名
  N-(4-甲苯基)-2-硝基苯甲酰胺
  英文名
  N-(4-methylphenyl)-2-nitrobenzamide
 • CAS号
  50623-00-2
  分子量
  256.25700
 • 密度
  1.304g/cm3
  沸点
  347.9ºC at 760 mmHg
 • 分子式
  C14H12N2O3
  熔点
  N/A
 • MSDS
  闪点
  164.2ºC
 • 符号
  信号词
名称
 • 中文名
  N-(4-甲苯基)-2-硝基苯甲酰胺
 • 英文名
  N-(4-methylphenyl)-2-nitrobenzamide
 • 中文别名
 • 英文别名
  2-nitro-N-p-tolylbenamide |2-nitro-benzoic acid p-toluidide |2-nitro-N-(p-tolyl)benzamide |N-(4-aminophenyl)-2-nitrobenzamide |2-nitro-N-(4-methylphenyl)benzamide |N-(4-methylphenyl)(2-nitrophenyl)carboxamide |2-Nitro-benzoesaeure-p-toluidid |2-nitro-N-(4-tolyl)benzamide |
物理化学性质
 • 密度
  1.304g/cm3
 • 沸点
  347.9ºC at 760 mmHg
 • 分子式
  C14H12N2O3
 • 分子量
  256.25700
 • 闪点
  164.2ºC
 • 精确质量
  256.08500
 • PSA
  74.92000
 • LogP
  3.75170
 • 折射率
  1.656
安全
 • 海关编码
  2924299090

合成路线

共页

上游产品

N-(4-甲苯基)-2-硝基苯甲酰胺上游产品 0

  下游产品

  N-(4-甲苯基)-2-硝基苯甲酰胺下游产品 0

   海关
   • 海关编码
    2924299090
   • 中文概述
    2924299090. 其他环酰胺(包括环氨基甲酸酯)(包括其衍生物以及他们的盐). 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:30.0%
   • 申报要素
    品名, 成分含量, 用途, 包装
   • Summary
    2924299090. other cyclic amides (including cyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:30.0%

   搜索

   • 个人
    中心

   • 联系
    客服

   • 购物车

   • 返回
    顶部