400-8558965-803

N-叔丁氧羰基-D-2-硝基苯丙氨酸

N - shū dīng yǎng tāng jī - D - 2 - xiāo jī běn bǐng ān suān

 • 常用名
  N-叔丁氧羰基-D-2-硝基苯丙氨酸
  英文名
  Boc-2-nitro-D-phenylalanine
 • CAS号
  478183-69-6
  分子量
  310.302
 • 密度
  1.3±0.1 g/cm3
  沸点
  488.0±40.0 °C at 760 mmHg
 • 分子式
  C14H18N2O6
  熔点
  N/A
 • MSDS
  闪点
  248.9±27.3 °C
 • 符号
  信号词
名称
 • 中文名
  N-叔丁氧羰基-D-2-硝基苯丙氨酸
 • 英文名
  Boc-2-nitro-D-phenylalanine
 • 中文别名
  BOC-D-2-硝基苯基丙氨酸 |
 • 英文别名
  MFCD01317701 |N-{[(2-Methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}-2-nitro-L-phenylalanine |Boc-D-2-NO2-Phe-OH |boc-l-2-nitrophenylalanine |BOC-D-PHE(2-NO2)-OH |L-Phenylalanine, N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-2-nitro- |BOC-O-NITRO-D-PHE-OH |Boc-D-2-NO2-Phe-OH Boc-2-Nitro-D-Phenylalanine |2-Nitro-D-phenylalanine,N-BOC protected |N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-nitro-L-phenylalanine |BOC-D-2-NITROPHE |(R)-2-(tert-butoxycarbonylamino)-3-(2-nitrophenyl)propanoic acid |Boc-D-2-nitrophenylalanine |
物理化学性质
 • 密度
  1.3±0.1 g/cm3
 • 沸点
  488.0±40.0 °C at 760 mmHg
 • 分子式
  C14H18N2O6
 • 分子量
  310.302
 • 闪点
  248.9±27.3 °C
 • 精确质量
  310.116486
 • PSA
  121.45000
 • LogP
  2.69
 • 蒸汽压
  0.0±1.3 mmHg at 25°C
 • 折射率
  1.553
 • 储存条件
  Store at R.T.
安全
 • 危害码 (欧洲)
  Xi
 • 海关编码
  2924299090

合成路线

共页

海关
 • 海关编码
  2924299090
 • 中文概述
  2924299090. 其他环酰胺(包括环氨基甲酸酯)(包括其衍生物以及他们的盐). 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:30.0%
 • 申报要素
  品名, 成分含量, 用途, 包装
 • Summary
  2924299090. other cyclic amides (including cyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:30.0%

搜索

 • 个人
  中心

 • 联系
  客服

 • 购物车

 • 返回
  顶部