400-8558965-803

Fmoc-2-氨基-5-甲氧基苯甲酸

F m o c - 2 - ān jī - 5 - jiǎ yǎng jī běn jiǎ suān

 • 常用名
  Fmoc-2-氨基-5-甲氧基苯甲酸
  英文名
  2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-5-methoxybenzoic acid
 • CAS号
  332121-93-4
  分子量
  389.40100
 • 密度
  N/A
  沸点
  N/A
 • 分子式
  C23H19NO5
  熔点
  N/A
 • MSDS
  闪点
  N/A
 • 符号
  信号词
名称
 • 中文名
  Fmoc-2-氨基-5-甲氧基苯甲酸
 • 英文名
  2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-5-methoxybenzoic acid
 • 中文别名
  2-(FMOC-氨基)-5-甲氧基苯甲酸 |
 • 英文别名
  2-(FMOC-AMINO)-5-METHOXYBENZOIC ACID |BENZOIC ACID,2-[[(9H-FLUOREN-9-YLMETHOXY)CARBONYL]AMINO]-5-METHOXY |2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-5-methoxybenzoic acid |AR3134 |2-N-FMOC-AMINO-5-METHOXYBENZOIC ACID |
物理化学性质
 • 分子式
  C23H19NO5
 • 分子量
  389.40100
 • 精确质量
  389.12600
 • PSA
  84.86000
 • LogP
  4.82740
安全
 • 海关编码
  2924299090

合成路线

共页

海关
 • 海关编码
  2924299090
 • 中文概述
  2924299090. 其他环酰胺(包括环氨基甲酸酯)(包括其衍生物以及他们的盐). 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:30.0%
 • 申报要素
  品名, 成分含量, 用途, 包装
 • Summary
  2924299090. other cyclic amides (including cyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:30.0%

搜索

 • 个人
  中心

 • 联系
  客服

 • 购物车

 • 返回
  顶部