400-8558965-803

N-Boc-5-溴邻氨基苯甲酸

N - B o c - 5 - xiù lín ān jī běn jiǎ suān

 • 常用名
  N-Boc-5-溴邻氨基苯甲酸
  英文名
  5-bromo-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]benzoic acid
 • CAS号
  306937-20-2
  分子量
  316.14800
 • 密度
  1.526g/cm3
  沸点
  367.1ºC at 760 mmHg
 • 分子式
  C12H14BrNO4
  熔点
  N/A
 • MSDS
  闪点
  175.8ºC
 • 符号
  信号词
名称
 • 中文名
  N-Boc-5-溴邻氨基苯甲酸
 • 英文名
  5-bromo-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]benzoic acid
 • 中文别名
 • 英文别名
  5-bromo-2-(tert-butoxycarbonylamino)benzoic acid |N-Boc-5-Bromoanthranilic acid |
物理化学性质
 • 密度
  1.526g/cm3
 • 沸点
  367.1ºC at 760 mmHg
 • 分子式
  C12H14BrNO4
 • 分子量
  316.14800
 • 闪点
  175.8ºC
 • 精确质量
  315.01100
 • PSA
  75.63000
 • LogP
  3.56730
 • 折射率
  1.598
安全
 • 海关编码
  2924299090

合成路线

共页

上游产品

N-Boc-5-溴邻氨基苯甲酸上游产品 0

  海关
  • 海关编码
   2924299090
  • 中文概述
   2924299090. 其他环酰胺(包括环氨基甲酸酯)(包括其衍生物以及他们的盐). 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:30.0%
  • 申报要素
   品名, 成分含量, 用途, 包装
  • Summary
   2924299090. other cyclic amides (including cyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:30.0%

  搜索

  • 个人
   中心

  • 联系
   客服

  • 购物车

  • 返回
   顶部