400-8558965-803

Boc-3-氨基-4-甲氧基苯甲酸

B o c - 3 - ān jī - 4 - jiǎ yǎng jī běn jiǎ suān

 • 常用名
  Boc-3-氨基-4-甲氧基苯甲酸
  英文名
  4-methoxy-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]benzoic acid
 • CAS号
  306937-12-2
  分子量
  267.27800
 • 密度
  N/A
  沸点
  N/A
 • 分子式
  C13H17NO5
  熔点
  N/A
 • MSDS
  闪点
  N/A
 • 符号
  信号词
名称
 • 中文名
  Boc-3-氨基-4-甲氧基苯甲酸
 • 英文名
  4-methoxy-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]benzoic acid
 • 中文别名
 • 英文别名
  N-Boc-3-amino-4-methoxybenzoic acid |3-[(tert-butyloxycarbonyl)amino]-4-methoxybenzoic acid |3-(tert-butoxycarbonylamino)-4-methoxybenzoic acid |
物理化学性质
 • 分子式
  C13H17NO5
 • 分子量
  267.27800
 • 精确质量
  267.11100
 • PSA
  84.86000
 • LogP
  2.81340
安全
 • 海关编码
  2924299090

合成路线

共页

上游产品

Boc-3-氨基-4-甲氧基苯甲酸上游产品 0

  海关
  • 海关编码
   2924299090
  • 中文概述
   2924299090. 其他环酰胺(包括环氨基甲酸酯)(包括其衍生物以及他们的盐). 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:30.0%
  • 申报要素
   品名, 成分含量, 用途, 包装
  • Summary
   2924299090. other cyclic amides (including cyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:30.0%

  搜索

  • 个人
   中心

  • 联系
   客服

  • 购物车

  • 返回
   顶部