400-8558965-803

(S)-N-Boc-(5-溴-2-甲氧基苯基)丙氨酸

( S ) - N - B o c - ( 5 - xiù - 2 - jiǎ yǎng jī běn jī ) bǐng ān suān

 • 常用名
  (S)-N-Boc-(5-溴-2-甲氧基苯基)丙氨酸
  英文名
  Boc-5-bromo-2-methoxy-L-phenylalanine
 • CAS号
  261165-03-1
  分子量
  374.22700
 • 密度
  N/A
  沸点
  498.2ºC at 760mmHg
 • 分子式
  C15H20BrNO5
  熔点
  128.6ºC
 • MSDS

  中文版

  闪点
  255.1ºC
 • 符号
  信号词
名称
 • 中文名
  (S)-N-Boc-(5-溴-2-甲氧基苯基)丙氨酸
 • 英文名
  Boc-5-bromo-2-methoxy-L-phenylalanine
 • 中文别名
 • 英文别名
  N-TERT-BUTOXYCARBONYL-(5-BROMO-2-METHOXYPHENYL)-L-ALANINE |(S)-N-BOC-(5-Bromo-2-methoxyphenyl)alanineN-tert-Butoxycarbonyl-(5-bromo-2-methoxyphenyl)-L-alanine |(S)-N-Boc-(5-bromo-2-methoxyphenyl)alanine(e.e.) |(S)-N-BOC-(5-BROMO-2-METHOXYPHENYL)ALANINE |
物理化学性质
 • 沸点
  498.2ºC at 760mmHg
 • 熔点
  128.6ºC
 • 分子式
  C15H20BrNO5
 • 分子量
  374.22700
 • 闪点
  255.1ºC
 • 精确质量
  373.05200
 • PSA
  84.86000
 • LogP
  3.36900
 • 蒸汽压
  9.56E-11mmHg at 25°C
安全
 • 安全声明 (欧洲)
  24/25
 • 海关编码
  2924299090

合成路线

共页

海关
 • 海关编码
  2924299090
 • 中文概述
  2924299090. 其他环酰胺(包括环氨基甲酸酯)(包括其衍生物以及他们的盐). 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:30.0%
 • 申报要素
  品名, 成分含量, 用途, 包装
 • Summary
  2924299090. other cyclic amides (including cyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:30.0%

搜索

 • 个人
  中心

 • 联系
  客服

 • 购物车

 • 返回
  顶部