400-8558965-803

N-(5-氯-2-甲基苯基)-3-氧代丁酰胺

N - ( 5 - lǜ - 2 - jiǎ jī běn jī ) - 3 - yǎng dài dīng xiān àn

 • 常用名
  N-(5-氯-2-甲基苯基)-3-氧代丁酰胺
  英文名
  N-(5-chloro-2-methylphenyl)-3-oxobutanamide
 • CAS号
  25233-50-5
  分子量
  225.67100
 • 密度
  1.247g/cm3
  沸点
  386.1ºC at 760mmHg
 • 分子式
  C11H12ClNO2
  熔点
  N/A
 • MSDS
  闪点
  187.3ºC
 • 符号
  信号词
名称
 • 中文名
  N-(5-氯-2-甲基苯基)-3-氧代丁酰胺
 • 英文名
  N-(5-chloro-2-methylphenyl)-3-oxobutanamide
 • 中文别名
 • 英文别名
  Acetoacet-5-chloro-2-toluidide |Acetessigsaeure-(5-chlor-2-methyl-anilid) |1-acetoacetylamino-2-methyl-5-chlorobenzene |Acetoacet-5-chlor-o-toluidid |N-(5-Chloro-2-methyl-phenyl)-3-oxo-butyramide |
物理化学性质
 • 密度
  1.247g/cm3
 • 沸点
  386.1ºC at 760mmHg
 • 分子式
  C11H12ClNO2
 • 分子量
  225.67100
 • 闪点
  187.3ºC
 • 精确质量
  225.05600
 • PSA
  46.17000
 • LogP
  2.63900
 • 蒸汽压
  3.62E-06mmHg at 25°C
 • 折射率
  1.572
安全
 • 海关编码
  2924299090

合成路线

共页

海关
 • 海关编码
  2924299090
 • 中文概述
  2924299090. 其他环酰胺(包括环氨基甲酸酯)(包括其衍生物以及他们的盐). 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:30.0%
 • 申报要素
  品名, 成分含量, 用途, 包装
 • Summary
  2924299090. other cyclic amides (including cyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:30.0%

搜索

 • 个人
  中心

 • 联系
  客服

 • 购物车

 • 返回
  顶部