400-8558965-803

Boc-4-(Fmoc-氨基甲基)-d-苯丙氨酸

B o c - 4 - ( F m o c - ān jī jiǎ jī ) - d - běn bǐng ān suān

 • 常用名
  Boc-4-(Fmoc-氨基甲基)-d-苯丙氨酸
  英文名
  Boc-4-(Fmoc-aminomethyl)-D-phenylalanine
 • CAS号
  215302-77-5
  分子量
  516.58500
 • 密度
  1.245g/cm3
  沸点
  734.3ºC at 760mmHg
 • 分子式
  C30H32N2O6
  熔点
  N/A
 • MSDS
  闪点
  397.9ºC
 • 符号
  信号词
名称
 • 中文名
  Boc-4-(Fmoc-氨基甲基)-d-苯丙氨酸
 • 英文名
  Boc-4-(Fmoc-aminomethyl)-D-phenylalanine
 • 中文别名
 • 英文别名
  4-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonyl)amino]methyl}-D-phenylalanine,N-BOC protected |BOC-D-PHE(4-CH2NHFMOC)-OH |RARECHEM BK PT 0170 |BOC-D-4-AMINOMETHYLPHENYLALANINE(FMOC) |BOC-D-4-AMINOMETHYLPHE(FMOC) |Boc-D-4-aminomethylphe |BOC-(FMOC-4-AMINOMETHYL)-D-PHENYLALANINE |
物理化学性质
 • 密度
  1.245g/cm3
 • 沸点
  734.3ºC at 760mmHg
 • 分子式
  C30H32N2O6
 • 分子量
  516.58500
 • 闪点
  397.9ºC
 • 精确质量
  516.22600
 • PSA
  113.96000
 • LogP
  6.02750
 • 蒸汽压
  1.23E-22mmHg at 25°C
 • 折射率
  1.599
安全
 • 危害码 (欧洲)
  Xi: Irritant;
 • 海关编码
  2924299090

合成路线

共页

海关
 • 海关编码
  2924299090
 • 中文概述
  2924299090. 其他环酰胺(包括环氨基甲酸酯)(包括其衍生物以及他们的盐). 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:30.0%
 • 申报要素
  品名, 成分含量, 用途, 包装
 • Summary
  2924299090. other cyclic amides (including cyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:30.0%

搜索

 • 个人
  中心

 • 联系
  客服

 • 购物车

 • 返回
  顶部