400-8558965-803

N-芴甲氧羰基-L-环丙基丙氨酸

N - wù jiǎ yǎng tāng jī - L - huán bǐng jī bǐng ān suān

 • 常用名
  N-芴甲氧羰基-L-环丙基丙氨酸
  英文名
  Fmoc-β-cyclopropyl-L-alanine
 • CAS号
  214750-76-2
  分子量
  351.396
 • 密度
  1.3±0.1 g/cm3
  沸点
  547.5±29.0 °C at 760 mmHg
 • 分子式
  C21H21NO4
  熔点
  N/A
 • MSDS
  闪点
  284.9±24.3 °C
 • 符号
  信号词
名称
 • 中文名
  Fmoc-L-环丙基丙氨酸
 • 英文名
  Fmoc-β-cyclopropyl-L-alanine
 • 中文别名
  N-ALPHA-(9-芴甲氧羰基)-BETA-环丙基-L-丙胺酸 |N-芴甲氧羰基-L-环丙基丙氨酸 |
 • 英文别名
  FMOC-L-CPA-OH |Fmoc-(S)-3-Cyclopropylalanine |FMOC-ALA(CPRO)-OH |FMOC-L-ALA(3-CYCLOPROPYL) |N-Cyclopropyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]alanine |FMOC-L-CYCLOPROPYLALANINE |Fmoc-b-cyclopropyl-L-Ala-OH |(2S)-3-Cyclopropyl-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}propanoic acid |3-Cyclopropyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-alanine |FMoc-b-cyclopropyl-Ala-OH |MFCD00798640 |Cyclopropanepropanoic acid, α-[[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-, (αS)- |FMOC-ALA(CYCLOPROPYL)-OH |N-FMOC-CYCLOPROPYL ALANINE |Alanine, N-cyclopropyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]- |
物理化学性质
 • 密度
  1.3±0.1 g/cm3
 • 沸点
  547.5±29.0 °C at 760 mmHg
 • 分子式
  C21H21NO4
 • 分子量
  351.396
 • 闪点
  284.9±24.3 °C
 • 精确质量
  351.147064
 • PSA
  75.63000
 • LogP
  4.40
 • 蒸汽压
  0.0±1.5 mmHg at 25°C
 • 折射率
  1.649
 • 储存条件
  -15°C
安全
 • 海关编码
  2924299090

合成路线

共页

海关
 • 海关编码
  2924299090
 • 中文概述
  2924299090. 其他环酰胺(包括环氨基甲酸酯)(包括其衍生物以及他们的盐). 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:30.0%
 • 申报要素
  品名, 成分含量, 用途, 包装
 • Summary
  2924299090. other cyclic amides (including cyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:30.0%

搜索

 • 个人
  中心

 • 联系
  客服

 • 购物车

 • 返回
  顶部