400-8558965-803

BOC-D-3,4,5-三氟苯基丙氨酸

B O C - D - 3 , 4 , 5 - sān fú běn jī bǐng ān suān

 • 常用名
  BOC-D-3,4,5-三氟苯基丙氨酸
  英文名
  (2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-(3,4,5-trifluorophenyl)propanoic acid
 • CAS号
  205445-55-2
  分子量
  319.27600
 • 密度
  1.323g/cm3
  沸点
  424.4ºC at 760mmHg
 • 分子式
  C14H16F3NO4
  熔点
  N/A
 • MSDS
  闪点
  210.5ºC
 • 符号
  信号词
名称
 • 中文名
  BOC-D-3,4,5-三氟苯基丙氨酸
 • 英文名
  (2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-(3,4,5-trifluorophenyl)propanoic acid
 • 中文别名
 • 英文别名
  (2S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(3,4,5-trifluorophenyl)propanoic acid |PC0309 |MFCD00797559 |
物理化学性质
 • 密度
  1.323g/cm3
 • 沸点
  424.4ºC at 760mmHg
 • 分子式
  C14H16F3NO4
 • 分子量
  319.27600
 • 闪点
  210.5ºC
 • 精确质量
  319.10300
 • PSA
  75.63000
 • LogP
  3.01520
 • 蒸汽压
  5.83E-08mmHg at 25°C
 • 折射率
  1.495
 • 储存条件
  Keep Cold
安全
 • 危害码 (欧洲)
  Xi: Irritant;
 • 海关编码
  2924299090

合成路线

共页

海关
 • 海关编码
  2924299090
 • 中文概述
  2924299090. 其他环酰胺(包括环氨基甲酸酯)(包括其衍生物以及他们的盐). 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:30.0%
 • 申报要素
  品名, 成分含量, 用途, 包装
 • Summary
  2924299090. other cyclic amides (including cyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:30.0%

搜索

 • 个人
  中心

 • 联系
  客服

 • 购物车

 • 返回
  顶部