400-8558965-803

(R)-2-(芴甲氧羰基氨基)-4-氨基丁酸

( R ) - 2 - ( wù jiǎ yǎng tāng jī ān jī ) - 4 - ān jī dīng suān

 • 常用名
  (R)-2-(芴甲氧羰基氨基)-4-氨基丁酸
  英文名
  (2R)-4-amino-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)butanoic acid
 • CAS号
  201484-12-0
  分子量
  340.37300
 • 密度
  1.294 g/cm3
  沸点
  593.654ºC at 760 mmHg
 • 分子式
  C19H20N2O4
  熔点
  N/A
 • MSDS

  中文版

  闪点
  312.831ºC
 • 符号
  信号词
名称
 • 中文名
  (R)-2-(FMOC-氨基)-4-氨基丁酸
 • 英文名
  (2R)-4-amino-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)butanoic acid
 • 中文别名
  (R)-2-(芴甲氧羰基氨基)-4-氨基丁酸 |
 • 英文别名
  (R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-4-aminobutanoic acid |(R)-2-(Fmoc-amino)-4-aminobutanoic acid |I04-1228 |Fmoc-Asn-ol |(2R)-4-amino-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}butanoic acid |Fmoc-D-Dab-OH |
物理化学性质
 • 密度
  1.294 g/cm3
 • 沸点
  593.654ºC at 760 mmHg
 • 分子式
  C19H20N2O4
 • 分子量
  340.37300
 • 闪点
  312.831ºC
 • 精确质量
  340.14200
 • PSA
  101.65000
 • LogP
  3.41830
安全
 • 海关编码
  2924299090

合成路线

共页

海关
 • 海关编码
  2924299090
 • 中文概述
  2924299090. 其他环酰胺(包括环氨基甲酸酯)(包括其衍生物以及他们的盐). 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:30.0%
 • 申报要素
  品名, 成分含量, 用途, 包装
 • Summary
  2924299090. other cyclic amides (including cyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:30.0%

搜索

 • 个人
  中心

 • 联系
  客服

 • 购物车

 • 返回
  顶部