400-8558965-803

N2,N5-二[芴甲氧羰基]-L-鸟氨酸

N 2 , N 5 - èr [ wù jiǎ yǎng tāng jī ] - L - niǎo ān suān

 • 常用名
  N2,N5-二[芴甲氧羰基]-L-鸟氨酸
  英文名
  (2S)-2,5-bis(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)pentanoic acid
 • CAS号
  201046-59-5
  分子量
  576.638
 • 密度
  1.3±0.1 g/cm3
  沸点
  830.7±65.0 °C at 760 mmHg
 • 分子式
  C35H32N2O6
  熔点
  N/A
 • MSDS
  闪点
  456.2±34.3 °C
 • 符号
  信号词
名称
 • 中文名
  N2,N5-二[芴甲氧羰基]-L-鸟氨酸
 • 英文名
  (2S)-2,5-bis(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)pentanoic acid
 • 中文别名
  N,N'-二芴甲氧羰基-L-鸟氨酸 |N,N'-双-FMOC-L-鸟氨酸 |
 • 英文别名
  Fmoc-L-Orn(Fmoc)-OH |N,N-Bis[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-ornithine |L-Ornithine, N,N-bis[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]- |AmbotzFAA1623 |N,N'-Bis-Fmoc-L-ornithine |(2S)-2,5-bis({[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino})pentanoic acid |N2,N5-Bis[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-ornithine |Fmoc-Orn(Fmoc)-OH |
物理化学性质
 • 密度
  1.3±0.1 g/cm3
 • 沸点
  830.7±65.0 °C at 760 mmHg
 • 分子式
  C35H32N2O6
 • 分子量
  576.638
 • 闪点
  456.2±34.3 °C
 • 精确质量
  576.226013
 • PSA
  113.96000
 • LogP
  7.48
 • 蒸汽压
  0.0±3.2 mmHg at 25°C
 • 折射率
  1.636
安全
 • 海关编码
  2924299090

合成路线

共页

上游产品

N2,N5-二[芴甲氧羰基]-L-鸟氨酸上游产品 0

  海关
  • 海关编码
   2924299090
  • 中文概述
   2924299090. 其他环酰胺(包括环氨基甲酸酯)(包括其衍生物以及他们的盐). 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:30.0%
  • 申报要素
   品名, 成分含量, 用途, 包装
  • Summary
   2924299090. other cyclic amides (including cyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:30.0%

  搜索

  • 个人
   中心

  • 联系
   客服

  • 购物车

  • 返回
   顶部