400-8558965-803

N,N-二甲基-4-硝基苯磺酰胺

N , N - èr jiǎ jī - 4 - xiāo jī běn huáng xiān àn

 • 常用名
  N,N-二甲基-4-硝基苯磺酰胺
  英文名
  N,N-dimethyl-4-nitrobenzenesulfonamide
 • CAS号
  17459-03-9
  分子量
  230.24100
 • 密度
  N/A
  沸点
  N/A
 • 分子式
  C8H10N2O4S
  熔点
  N/A
 • MSDS

  中文版

  闪点
  N/A
 • 符号
  信号词
名称
 • 中文名
  N,N-二甲基-4-硝基苯磺酰胺
 • 英文名
  N,N-dimethyl-4-nitrobenzenesulfonamide
 • 中文别名
 • 英文别名
  N,N-dimethyl-4-nitro-benzenesulfonamide |4-nitro-benzenesulfonic acid dimethylamide |4-nitro-N,N-dimethylbenzenesulfonamide |4-Nitro-benzolsulfonsaeure-dimethylamid |
物理化学性质
 • 分子式
  C8H10N2O4S
 • 分子量
  230.24100
 • 精确质量
  230.03600
 • PSA
  91.58000
 • LogP
  2.44910
安全
 • 海关编码
  2935009090

合成路线

共页

海关
 • 海关编码
  2935009090
 • 中文概述
  2935009090 其他磺(酰)胺. 增值税率:17.0% 退税率:9.0% 监管条件:无 最惠国关税:6.5% 普通关税:35.0%
 • 申报要素
  品名, 成分含量, 用途
 • Summary
  2935009090 other sulphonamides VAT:17.0% Tax rebate rate:9.0% Supervision conditions:none MFN tariff:6.5% General tariff:35.0%

搜索

 • 个人
  中心

 • 联系
  客服

 • 购物车

 • 返回
  顶部