400-8558965-803

(S)-2-((S)-2-氨基-3-(4-羟基苯基)丙酰胺)-4-甲基戊酸

( S ) - 2 - ( ( S ) - 2 - ān jī - 3 - ( 4 - qiǎng jī běn jī ) bǐng xiān àn ) - 4 - jiǎ jī wù suān

 • 常用名
  (S)-2-((S)-2-氨基-3-(4-羟基苯基)丙酰胺)-4-甲基戊酸
  英文名
  Tyr-Leu
 • CAS号
  17355-10-1
  分子量
  294.34600
 • 密度
  1.218g/cm3
  沸点
  575.9ºC at 760 mmHg
 • 分子式
  C15H22N2O4
  熔点
  N/A
 • MSDS
  闪点
  302.1ºC
 • 符号
  信号词
名称
 • 中文名
  (S)-2-((S)-2-氨基-3-(4-羟基苯基)丙酰胺)-4-甲基戊酸
 • 英文名
  Tyr-Leu
 • 中文别名
 • 英文别名
  N-L-Tyrosyl-L-leucin |TYR-LEU |L-Leucine,N-L-tyrosyl |N-L-tyrosyl-L-leucine |tyrosylleucine |L-Tyrosyl-L-leucine |L-Tyrosyl-L-leucin |H-TYR-LEU-OH |L-tyrosine-L-leucine |TYR-LEU CRYSTALLINE |
物理化学性质
 • 密度
  1.218g/cm3
 • 沸点
  575.9ºC at 760 mmHg
 • 分子式
  C15H22N2O4
 • 分子量
  294.34600
 • 闪点
  302.1ºC
 • 精确质量
  294.15800
 • PSA
  112.65000
 • LogP
  1.96870
 • 蒸汽压
  4.2E-14mmHg at 25°C
 • 折射率
  1.565
安全
 • WGK德国
  3
 • 海关编码
  2924299090

合成路线

共页

上游产品

(S)-2-((S)-2-氨基-3-(4-羟基苯基)丙酰胺)-4-甲基戊酸上游产品 0

  海关
  • 海关编码
   2924299090
  • 中文概述
   2924299090. 其他环酰胺(包括环氨基甲酸酯)(包括其衍生物以及他们的盐). 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:30.0%
  • 申报要素
   品名, 成分含量, 用途, 包装
  • Summary
   2924299090. other cyclic amides (including cyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:30.0%

  搜索

  • 个人
   中心

  • 联系
   客服

  • 购物车

  • 返回
   顶部