400-8558965-803

(7CI,8CI)-2-异丙基-3-甲基硫代吗啉

( 7 C I , 8 C I ) - 2 - yì bǐng jī - 3 - jiǎ jī liú dài ma lán

 • 常用名
  (7CI,8CI)-2-异丙基-3-甲基硫代吗啉
  英文名
  2-Isopropyl-3-methylthiomorpholine
 • CAS号
  1430-53-1
  分子量
  159.29200
 • 密度
  N/A
  沸点
  N/A
 • 分子式
  C8H17NS
  熔点
  N/A
 • MSDS
  闪点
  N/A
 • 符号
  信号词
名称
 • 中文名
  (7CI,8CI)-2-异丙基-3-甲基硫代吗啉
 • 英文名
  2-Isopropyl-3-methylthiomorpholine
 • 中文别名
 • 英文别名
  2-isopropyl-3-methyl-thiomorpholine |2-isopropyl-3-methyl-pyridine |2-isopropyl-3-methyl-thiazolidin-4-one |
物理化学性质
 • 分子式
  C8H17NS
 • 分子量
  159.29200
 • 精确质量
  159.10800
 • PSA
  37.33000
 • LogP
  2.06470
安全
 • 海关编码
  2934999090

合成路线

共页

海关
 • 海关编码
  2934999090
 • 中文概述
  2934999090. 其他杂环化合物. 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:20.0%
 • 申报要素
  品名, 成分含量, 用途
 • Summary
  2934999090. other heterocyclic compounds. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:20.0%

搜索

 • 个人
  中心

 • 联系
  客服

 • 购物车

 • 返回
  顶部