400-8558965-803

7-氨基-4-甲基-2H-苯并[b][1,4]噁嗪-3(4h)-酮

7 - ān jī - 4 - jiǎ jī - 2 H - běn bìng [ b ] [ 1 , 4 ] ě qín - 3 ( 4 h ) - tóng

 • 常用名
  7-氨基-4-甲基-2H-苯并[b][1,4]噁嗪-3(4h)-酮
  英文名
  7-Amino-4-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
 • CAS号
  141068-81-7
  分子量
  178.18800
 • 密度
  1.299g/cm3
  沸点
  488.5ºC at 760mmHg
 • 分子式
  C9H10N2O2
  熔点
  141-143ºC
 • MSDS
  闪点
  249.3ºC
 • 符号
  信号词
名称
 • 中文名
  7-氨基-4-甲基-2H-苯并[b][1,4]噁嗪-3(4h)-酮
 • 英文名
  7-Amino-4-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
 • 中文别名
  7-氨基-4-甲基-2H-1,4-苯并恶嗪-3(4H)-酮 |
 • 英文别名
  7-amino-4-methyl-1,4-benzoxazin-3-one |
物理化学性质
 • 密度
  1.299g/cm3
 • 沸点
  488.5ºC at 760mmHg
 • 熔点
  141-143ºC
 • 分子式
  C9H10N2O2
 • 分子量
  178.18800
 • 闪点
  249.3ºC
 • 精确质量
  178.07400
 • PSA
  55.56000
 • LogP
  1.27020
 • 蒸汽压
  1.08E-09mmHg at 25°C
 • 折射率
  1.618
安全
 • 危害码 (欧洲)
  Xi
 • 海关编码
  2934999090

合成路线

共页

上游产品

7-氨基-4-甲基-2H-苯并[b][1,4]噁嗪-3(4h)-酮上游产品 0

  下游产品

  7-氨基-4-甲基-2H-苯并[b][1,4]噁嗪-3(4h)-酮下游产品 0

   海关
   • 海关编码
    2934999090
   • 中文概述
    2934999090. 其他杂环化合物. 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:20.0%
   • 申报要素
    品名, 成分含量, 用途
   • Summary
    2934999090. other heterocyclic compounds. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:20.0%

   搜索

   • 个人
    中心

   • 联系
    客服

   • 购物车

   • 返回
    顶部