400-8558965-803

BOC-L-3,4-二甲氧基苯基丙氨酸

B O C - L - 3 , 4 - èr jiǎ yǎng jī běn jī bǐng ān suān

 • 常用名
  BOC-L-3,4-二甲氧基苯基丙氨酸
  英文名
  (2S)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
 • CAS号
  127095-97-0
  分子量
  325.35700
 • 密度
  1.176g/cm3
  沸点
  482.7ºC at 760mmHg
 • 分子式
  C16H23NO6
  熔点
  N/A
 • MSDS

  中文版

  闪点
  245.7ºC
 • 符号
  信号词
名称
 • 中文名
  N-Boc-3,4-二甲氧基-L-苯丙氨酸
 • 英文名
  (2S)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
 • 中文别名
  BOC-L-3,4-二甲氧基苯基丙氨酸 |
 • 英文别名
  (S)-2-tert-butoxycarbonylamino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propionic acid |(S)-N-(1,1-dimethylethoxy)carbonyl-3,4-dimethoxy-L-phenylalanine |boc-phe(3,4-dimethoxy)-oh |boc-l-3,4-dimethoxyphenylalanine |(s)-boc-3,4-dimethoxyphenylalanine |N-Boc-3,4-dimethoxy-L-phenylalanine |N-[(1,1-Dimethylethoxy)Carbonyl]-3-Methoxy-O-Methyl-L-Tyrosine |(-)-(S)-N-Boc-3-(3,4-dimethoxyphenyl)alanine |N-(tert-butoxycarbonyl)-3-methoxy-O-methyl-L-tyrosine |boc-3,4-dimethoxy-l-phenylalanine |(2S)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propanoic acid |n-boc-(s)-3,4-dimethoxyphenylalanine |
物理化学性质
 • 密度
  1.176g/cm3
 • 沸点
  482.7ºC at 760mmHg
 • 分子式
  C16H23NO6
 • 分子量
  325.35700
 • 闪点
  245.7ºC
 • 精确质量
  325.15300
 • PSA
  94.09000
 • LogP
  2.61510
 • 蒸汽压
  0mmHg at 25°C
 • 折射率
  1.518
 • 储存条件
  Store at 0°C
安全
 • 海关编码
  2924299090

合成路线

共页

上游产品

BOC-L-3,4-二甲氧基苯基丙氨酸上游产品 0

  海关
  • 海关编码
   2924299090
  • 中文概述
   2924299090. 其他环酰胺(包括环氨基甲酸酯)(包括其衍生物以及他们的盐). 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:30.0%
  • 申报要素
   品名, 成分含量, 用途, 包装
  • Summary
   2924299090. other cyclic amides (including cyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:30.0%

  搜索

  • 个人
   中心

  • 联系
   客服

  • 购物车

  • 返回
   顶部