400-8558965-803

N,N-二异丙胺-3-(2-甲氧基-5-甲基苯基)-3-苯丙胺

N , N - èr yì bǐng àn - 3 - ( 2 - jiǎ yǎng jī - 5 - jiǎ jī běn jī ) - 3 - běn bǐng àn

 • 常用名
  N,N-二异丙胺-3-(2-甲氧基-5-甲基苯基)-3-苯丙胺
  英文名
  3-(2-methoxy-5-methylphenyl)-3-phenyl-N,N-di(propan-2-yl)propanamide
 • CAS号
  124937-97-9
  分子量
  353.49800
 • 密度
  N/A
  沸点
  N/A
 • 分子式
  C23H31NO2
  熔点
  N/A
 • MSDS
  闪点
  N/A
 • 符号
  信号词
名称
 • 中文名
  N,N-二异丙胺-3-(2-甲氧基-5-甲基苯基)-3-苯丙胺
 • 英文名
  3-(2-methoxy-5-methylphenyl)-3-phenyl-N,N-di(propan-2-yl)propanamide
 • 中文别名
 • 英文别名
  N,N-Diisopropyl-3-(2-methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropanamide |
物理化学性质
 • 分子式
  C23H31NO2
 • 分子量
  353.49800
 • 精确质量
  353.23500
 • PSA
  29.54000
 • LogP
  5.17100
安全
 • 海关编码
  2924299090

合成路线

共页

海关
 • 海关编码
  2924299090
 • 中文概述
  2924299090. 其他环酰胺(包括环氨基甲酸酯)(包括其衍生物以及他们的盐). 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:30.0%
 • 申报要素
  品名, 成分含量, 用途, 包装
 • Summary
  2924299090. other cyclic amides (including cyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:30.0%

搜索

 • 个人
  中心

 • 联系
  客服

 • 购物车

 • 返回
  顶部