400-8558965-803

N-(2-溴苯基)哌啶-4-胺双盐酸盐

N - ( 2 - xiù běn jī ) pài dìng - 4 - àn shuāng yán suān yán

 • 常用名
  N-(2-溴苯基)哌啶-4-胺双盐酸盐
  英文名
  N-(2-bromophenyl)piperidin-4-amine,dihydrochloride
 • CAS号
  1188374-12-0
  分子量
  328.07600
 • 密度
  N/A
  沸点
  N/A
 • 分子式
  C11H17BrCl2N2
  熔点
  N/A
 • MSDS
  闪点
  N/A
 • 符号
  信号词
名称
 • 中文名
  N-(2-溴苯基)哌啶-4-胺双盐酸盐
 • 英文名
  N-(2-bromophenyl)piperidin-4-amine,dihydrochloride
 • 中文别名
 • 英文别名
物理化学性质
 • 分子式
  C11H17BrCl2N2
 • 分子量
  328.07600
 • 精确质量
  325.99500
 • PSA
  24.06000
 • LogP
  4.61880
安全
 • 海关编码
  2933399090

合成路线

共页

海关
 • 海关编码
  2933399090
 • 中文概述
  2933399090. 其他结构含非稠合吡啶环的化合物. 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:20.0%
 • 申报要素
  品名, 成分含量, 用途, 乌洛托品请注明外观, 6-己内酰胺请注明外观, 签约日期
 • Summary
  2933399090. other compounds containing an unfused pyridine ring (whether or not hydrogenated) in the structure. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:20.0%

搜索

 • 个人
  中心

 • 联系
  客服

 • 购物车

 • 返回
  顶部