400-8558965-803

BOC-L-2-氯苯丙氨酸

B O C - L - 2 - lǜ běn bǐng ān suān

 • 常用名
  BOC-L-2-氯苯丙氨酸
  英文名
  (2S)-3-(2-chlorophenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
 • CAS号
  114873-02-8
  分子量
  299.750
 • 密度
  1.2±0.1 g/cm3
  沸点
  452.5±40.0 °C at 760 mmHg
 • 分子式
  C14H18ClNO4
  熔点
  96ºC
 • MSDS
  闪点
  227.5±27.3 °C
 • 符号
  信号词
名称
 • 中文名
  BOC-L-2-氯苯丙氨酸
 • 英文名
  (2S)-3-(2-chlorophenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
 • 中文别名
  Boc-L-2-氯苯丙氨酸 |BOC-(S)-2-氨基-3-(2-氯苯基)丙酸 |N-叔丁氧羰基-L-2-氯苯丙氨酸 |Boc-L-2-氯苯丙氨酸 |
 • 英文别名
  2-Chloro-N-{[(2-methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}-L-phenylalanine |(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(2-chlorophenyl)propanoic acid |Boc-L-2-Chlorophenylalanine |MFCD00672514 |L-Phenylalanine, 2-chloro-N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]- |Boc-L-2-Chlorophe |Boc-D-Phe(2-Cl)-OH |Boc-2-chloro-L-phenylalanine |N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-chloro-L-phenylalanine |(2S)-3-(2-Chlorophenyl)-2-({[(2-methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}amino)propanoic acid |Boc-Phe(2-Cl)-OH |(2S)-2-[(tert-butoxy)carbonylamino]-3-(2-chlorophenyl)propanoic acid |Boc-D-2-Chlorophenylalanine |
物理化学性质
 • 密度
  1.2±0.1 g/cm3
 • 沸点
  452.5±40.0 °C at 760 mmHg
 • 熔点
  96ºC
 • 分子式
  C14H18ClNO4
 • 分子量
  299.750
 • 闪点
  227.5±27.3 °C
 • 精确质量
  299.092438
 • PSA
  75.63000
 • LogP
  3.56
 • 蒸汽压
  0.0±1.2 mmHg at 25°C
 • 折射率
  1.539
安全
 • 个人防护装备
  Eyeshields;Gloves;type N95 (US);type P1 (EN143) respirator filter
 • 危害码 (欧洲)
  Xi: Irritant;
 • 危险品运输编码
  NONH for all modes of transport
 • WGK德国
  3
 • 海关编码
  2924299090

合成路线

共页

海关
 • 海关编码
  2924299090
 • 中文概述
  2924299090. 其他环酰胺(包括环氨基甲酸酯)(包括其衍生物以及他们的盐). 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:30.0%
 • 申报要素
  品名, 成分含量, 用途, 包装
 • Summary
  2924299090. other cyclic amides (including cyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:30.0%

搜索

 • 个人
  中心

 • 联系
  客服

 • 购物车

 • 返回
  顶部