400-8558965-803

1-N-苄氧羰基-2-羟甲基哌啶

1 - N - biàn yǎng tāng jī - 2 - qiǎng jiǎ jī pài dìng

 • 常用名
  1-N-苄氧羰基-2-羟甲基哌啶
  英文名
  1-cbz-2-hydroxymethyl-piperidine
 • CAS号
  105706-75-0
  分子量
  249.306
 • 密度
  1.2±0.1 g/cm3
  沸点
  396.4±25.0 °C at 760 mmHg
 • 分子式
  C14H19NO3
  熔点
  N/A
 • MSDS
  闪点
  193.5±23.2 °C
 • 符号
  信号词
名称
 • 中文名
  1-N-苄氧羰基-2-羟甲基哌啶
 • 英文名
  1-cbz-2-hydroxymethyl-piperidine
 • 中文别名
  1-N-Cbz-哌啶-2-甲醇 |1-Cbz-2-羟基甲基哌啶 |
 • 英文别名
  2-Hydroxymethyl-piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester |1-Benzyloxycarbonyl-2-piperidinemethanol |1-Piperidinecarboxylic acid, 2-(hydroxymethyl)-, phenylmethyl ester |N-benzyloxycarbonyl-2-hydroxymethylpiperidine |Benzyl 2-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate |Benzyl 2-(hydroxymethyl) piperidine-1-Carboxylate |1-Cbz-2-piperidinemethanol |Benzyl 2-(hydroxymethyl)-1-piperidinecarboxylate |N-Benzyloxycarbonyl-2-piperidineMethanol |1-benzyloxycarbonyl-2-hydroxymethylpiperidine |N- CBZ-2-piperidinemethanol |
物理化学性质
 • 密度
  1.2±0.1 g/cm3
 • 沸点
  396.4±25.0 °C at 760 mmHg
 • 分子式
  C14H19NO3
 • 分子量
  249.306
 • 闪点
  193.5±23.2 °C
 • 精确质量
  249.136490
 • PSA
  49.77000
 • LogP
  1.63
 • 蒸汽压
  0.0±1.0 mmHg at 25°C
 • 折射率
  1.550

合成路线

共页

上游产品

1-N-苄氧羰基-2-羟甲基哌啶上游产品 0

  下游产品

  1-N-苄氧羰基-2-羟甲基哌啶下游产品 0

   搜索

   • 个人
    中心

   • 联系
    客服

   • 购物车

   • 返回
    顶部