400-8558965-803

(9CI)-2,5-二氢-2-甲基-4-(1-甲基乙基)-噻吩 1,1-二氧化物

( 9 C I ) - 2 , 5 - èr qīng - 2 - jiǎ jī - 4 - ( 1 - jiǎ jī yǐ jī ) - sāi fēn 1 , 1 - èr yǎng huà wù

 • 常用名
  (9CI)-2,5-二氢-2-甲基-4-(1-甲基乙基)-噻吩 1,1-二氧化物
  英文名
  4-Isopropyl-2-methyl-2,5-dihydrothiophene 1,1-dioxide
 • CAS号
  104664-76-8
  分子量
  174.26100
 • 密度
  N/A
  沸点
  N/A
 • 分子式
  C8H14O2S
  熔点
  N/A
 • MSDS
  闪点
  N/A
 • 符号
  信号词
名称
 • 中文名
  (9CI)-2,5-二氢-2-甲基-4-(1-甲基乙基)-噻吩 1,1-二氧化物
 • 英文名
  4-Isopropyl-2-methyl-2,5-dihydrothiophene 1,1-dioxide
 • 中文别名
 • 英文别名
  3-isopropyl-5-methyl-3-sulfolene |3-isopropyl-5-methyl-3-pyridin-2-yl-dihydro-furan-2-one |
物理化学性质
 • 分子式
  C8H14O2S
 • 分子量
  174.26100
 • 精确质量
  174.07100
 • PSA
  42.52000
 • LogP
  2.46650
安全
 • 海关编码
  2934999090

合成路线

共页

海关
 • 海关编码
  2934999090
 • 中文概述
  2934999090. 其他杂环化合物. 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:20.0%
 • 申报要素
  品名, 成分含量, 用途
 • Summary
  2934999090. other heterocyclic compounds. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:20.0%

搜索

 • 个人
  中心

 • 联系
  客服

 • 购物车

 • 返回
  顶部